De afspraak om begin november enkele projecten in de deelgemeente Prins Alexander te bekijken, was bij beide partijen (De Bomenridders enerzijds en de deelgemeente en de werf anderzijds) in de vergetelheid geraakt – wellicht door wederzijdse overvolle agenda’s. Een aanvraag voor het kappen van 81 bomen aan de Christoffelkruid en zijstraten deed ons schrikken. Tijdens het onderhoud met vertegenwoordigers van de deelgemeente en de werf op 11 oktober was ons wel verteld dat de straat opgehoogd moest worden, maar het aantal te sneven bomen voor die operatie bleef toen ongewis. Hoog tijd om de schouwafspraak in te lossen. Daarbij namen we meteen een kijkje bij de Zernikeplaats, een ander project dat op de rol staat.

 

Schouw Ommoord deelgemeente Prins Alexander stichting De Bomenridders Rotterdam

De Christoffelkruid wordt 25 cm opgehoogd. Aan de kant met de even straatnummers gaan alle bomen weg. Ze staan in de verharding met amper een boomspiegel.  Naar het oordeel van de groenbeheerder ‘onhandig aangeplant’. De kans op aanrijschade is groot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schouw Ommoord deelgemeente Prins Alexander stichting De Bomenridders Rotterdam Christoffelkruid

Aan de oneven zijde van de Christoffelkruid staan bijzondere bomen: Japanse esdoorns (Acer palmatum var. sessilifolium). Deze zeldzame boomsoort blijft dan ook zo veel mogelijk gehandhaafd. Bij de esdoorns wordt opgehoogd met lichter materiaal (lavakorrels), zodat de boomwortels niet verstikt raken. De grondwaterstand is hoog. Bomen kunnen daar niet goed tegen en dat is te zien aan het dode hout in de boomkronen. Daarom wordt er drainage aangelegd. “We doen er alles aan om de bomen in stand te houden,” zegt de groenbeheerder. De onderbeplanting zal worden vervangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schouw Ommoord deelgemeente Prins Alexander stichting De Bomenridders Rotterdam Kruidenbuurt

De Fluitekruid en Goudkruid zijn in voorgaande jaren herbestraat en opnieuw ingericht. De bomen staan nu in boomeilanden, zoals links op de foto is te zien. Zo hebben ze meer ruimte en een betere groeiplaats. De fraaie berk rechts op de foto staat bij een bewoner in de tuin. “Als je zo’n prachtige particuliere boom ziet, schaam je je wel als gemeente,” bekent de groenbeheerder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schouw Ommoord deelgemeente Prins Alexander stichting De Bomenridders Rotterdam Ebbekruid

Voor de drive-in-woningen aan de Dennekruid zijn kolomeiken aangeplant in langwerpige boomspiegels (links). Kolomeiken blijven smal. Rechts een fraaie veldesdoorn aan de Ebbekruid. Maar wat een miezerige boomspiegel! Helaas kan de boom niet behouden blijven. In deze straat komen Japanse notenbomen (Ginkgo biloba) terug.

Schouw Ommoord deelgemeente Prins Alexander stichting De Bomenridders Rotterdam Christoffelkruid groenstrook

In de groenstrook achter de Christoffelkruid worden alleen de slechte bomen verwijderd. Omdat in de straten minder bomen terugkomen vanwege ruimtegebrek (parkeerplaatsen!), worden extra bomen aangeplant in de groenstrook. De bewoners hebben aangegeven dat ze graag groenblijvende bomen in de strook willen hebben, zodat het in de winter ook nog enigszins groen is. Een andere wens is meer bomen en bosplantsoen bij het hek om het sportveld, zodat er een natuurlijk scherm staat en de bewoners minder last hebben van de felle lampen van de sportaccommodatie. Enkele boomsoorten die aangeplant zullen worden: amberbomen (Liquidambar), een kweepeer (Cydonia oblonga), eiken die in de winter half groen blijven (Quercus x turneri ‘Pseudoturneri’, wintergroene eik of Oostenrijkse eik of Turners eik, en Quercus x hispanica ‘Wageningen’), berken (Betula), elzen (Alnus incana ‘Aurea’, goudels) en dennen (Pinus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schouw Ommoord deelgemeente Prins Alexander stichting De Bomenridders Rotterdam Zernikeplaats

De Zernikeplaats is een groot project. Er wordt herbestraat en het riool wordt aangepakt. Stedin is momenteel bezig met het vernieuwen van de gasleiding. Een aantal bomen op de parkeerplaats blijft behouden. Ze krijgen bij de herinrichting een grotere boomspiegel. “Per saldo kost het bomen, want er zijn meer parkeerplaatsen nodig. Maar we proberen bomen en parkeerplaatsen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen,” legt de senior adviseur Gebied uit. De groenbeheerder vult aan: “Compensatie vindt vooral plaats in de groenstrook, in de open grond. Daar hebben de bomen de ruimte om te groeien; in de verharding worden het vooral gedrochten.” Ach, die arme iep in het asfalt! (rechts)