Reactie van De Bomenridders op het concept APV-wijziging (kapvergunning)
1- Deregulering kan bereikt worden door de vergunning voor ‘kleine particulieren’ af te schaffen. Ruim van tevoren wordt een kapvoornemen digitaal gemeld, maar er is dan geen aanvraag voor een vergunning meer nodig, behoudens voor de kap van bijzondere bomen.

2- Met een gemeentelijk webportaal waar minimaal 6 weken van tevoren alle kapvoornemens voor bomen met een stamomtrek > 50 cm digitaal gemeld worden, is er optimale informatie beschikbaar voor iedereen. Het melden op het webportaal geldt voor alle particulieren, ‘grootboombezitters’ en de gemeente. Dat voorkomt het ‘overvallen’ van belanghebbenden/burgers. Het webportaal geeft behalve inzicht voor de belanghebbenden ook heldere informatie aan mensen die voornemens zijn te gaan kappen.

3- De kapvergunning blijft gehandhaafd voor de gemeente op 50 cm stamomtrek. Dit geldt ook voor grote particuliere boombezitters, de grootboombezitters, zoals woningbouwcorporaties, ProRail, enz.. De zonering met verschillende stamomtrekken draagt ook niet bij aan deregulering. Zonering is oncontroleerbaar en geeft onzekerheid bij burgers.

APV-wijziging ten aanzien van kapregels bomen gemeente Rotterdam stichting De Bomenridders Rotterdam

Toelichting 3 punten:
Ad1) Vergunningsvrij voor particulieren. Er zijn bijna nooit problemen met illegale kap of onaangekondigde kap door kleine particulieren. Vergunningen voor particulieren worden nu ook bijna altijd toegewezen. Een meldingsplicht zou voldoende waarborg kunnen zijn, zodat omwonenden en andere belanghebbenden niet hoeven te schrikken van de kettingzaag. Ook is er dan nog ruim gelegenheid voor de belanghebbenden om met de boomeigenaar onderling contact te hebben. Meestal komt men er met wat onderlinge afstemming wel uit. Natuurlijk moet voor bijzondere bomen de rechtsbescherming van de vergunning wel gehandhaafd blijven, ook voor deze groep van kleine particulieren.

Ad2) Een webportaal met alle kapvoornemens geeft uniform en transparant informatie vooraf. Dat melden is een kwestie van fatsoen richting belanghebbenden, om aan te geven dat er iets gaat veranderen. Het voorkomt onverwachte overvallen. Belanghebbenden hebben inzicht gehad op het portaal en hadden contact op kunnen nemen met de eigenaar. Informatievergaring is de verantwoordelijkheid van de belanghebbenden, maar met de bestaande app voor alle meldingen in de buurt zullen bewoners zich beter laten informeren dan nu via lokale kranten en inzage in vergunningen bij deelgemeentekantoren. Een webportaal geeft ook informatie voor degenen die gaat kappen. Op inzichtelijke wijze kan extra informatie gegeven worden over: – Broedseizoen, wanneer mag je kappen, nesten, vleermuizen, spechten etc. – Stamomtrek: hoe te meten – Wat zijn bijzondere bomen – Wanneer moet ik een vergunning aanvragen.

Ad3) Het leeuwendeel van de bomen in Rotterdam heeft een stamomtrek van minder dan 100 cm. Deregulering betekent niet dat je dan dit leeuwendeel van de bomen kapvrij verklaard, zonder enige regelgeving. Daarmee schep je juist onzekerheid, hetgeen je met deregulering juist moet voorkomen. Handhaving van melding van kap van bomen met een stamomtrek > 50 cm is daarom noodzakelijk. De meeste problemen met illegale kap of kap die niet aangekondigd is, of waar verzet tegen is, komen bij gemeentebomen voor en bij grote particuliere boombezitters (corporaties, Prorail, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf, etc.). Daarom dient voor de gemeente en de grotere organisaties de vergunning gehandhaafd te worden op 50 cm stamomtrek. Hier graag alle huidige vergunningsvereisten handhaven, want communicatie met de burgers kan hierbij meestal alleen maar verlopen via formele routes. Overleg van tevoren is hier vaak moeizaam of wordt vergeten. De vergunning is daarvoor een goede rechtsbescherming. In de concept APV-wijziging komt verder in het drukst bewoonde gebied (de oude binnenstad) meer kapvrijheid dan in de buitengebieden. Dat is onbegrijpelijk voor de inwoners van Rotterdam. Wij raden dan ook aan om niet aan zonering te beginnen.