De dijk die parallel aan de Waalhaven Oostzijde in Charlois loopt, is een populair wandelgebied voor hondenbezitters. De imposante populieren die de weg markeren, geven de wandelaars een bosgevoel.
Helaas gaat het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) maandag 18 februari beginnen met grootschalige kap. Bijna 200 bomen moeten plaats maken voor een nieuw ontwerp, waarbij de huidige eenbaansweg met 2 rijstroken wordt gesplitst in 2 afzonderlijke rijbanen met ieder 1 rijstrook. Daartussen komt een berm. Na 2020 worden ofwel de enkele rijstroken verdubbeld of komt er een tramspoor.

Kritische kanttekeningen
De Bomenridders Rotterdam zijn op 31 oktober 2012 door medewerkers van het Havenbedrijf geïnformeerd over de voorgenomen herinrichting van de Waalhaven Oostzijde. De groenbeschermers hebben deze van kritische kanttekeningen voorzien. In de Nieuwsbrief van het HbR staat dat ‘De kap van de bomen geheel in lijn [is] met eerder gedeelde plannen en afgestemd met de Stichting Bomenridders’. Maar dit betekent geenszins dat wij hebben ingestemd met deze plannen!

Een bewoner van de Zuidhoek had een prachtig alternatief bomensparend plan bedacht, dat hij op 1 mei 2012 persoonlijk bij het Havenbedrijf bezorgde. Door het fietspad te verplaatsen naar de dijk en één eenbaansweg met twee rijstroken op de plek van het huidige fietspad aan te leggen, zou het groen behouden kunnen blijven. Het HbR heeft het mooie plan echter links laten liggen.

Compensatie
De bomen zijn zo lang mogelijk gehandhaafd. Het was de bedoeling om in maart 2012 te starten met het rooien van de bomen, maar de verdere uitwerking van de plannen duurde langer dan verwacht.
De nieuwe bomen, die ter compensatie van de kaalslag worden teruggeplant, zullen één maat groter zijn dan het HbR aanvankelijk van plan was. Dat betekent dat er boompjes worden neergezet met een stamomtrek van 20/25 cm in plaats van de standaardmaat 16/18 cm stamomtrek. In totaal worden 145 nieuwe exemplaren aangeplant.

De te kappen bomen, 186 in totaal, staan op deze tekeningen aangegeven: voorlopig ontwerp definitief, deel I en voorlopig ontwerp definitief, deel II. Elf niet-kapvergunningplichtige bomen blijven behouden door verplanting. Hiervan staan er 3 in de Hienstraat, 3 in de Nijmegenstraat en 5 op de hoek Pannerdenstraat/Waalhaven Oostzijde.

Bosgevoel
Gelukkig blijven er wat verder van de weg af nog wel wat bomen staan: een aantal bij het kruispunt met de Rietdijk en in een strook aan de zuidkant vlakbij de Korperweg.
Voor een bosgevoel zullen wandelaars echter voorlopig naar de Schulpweg moeten uitwijken.

 

Alternatief bomensparend voorstel voor Waalhaven Oostzijde stichting De Bomenridders Rotterdam

Een bewoner van de Zuidhoek tekende een alternatief plan, met behoud van de bestaande bomen. Het Havenbedrijf heeft niets met dit mooie voorstel gedaan.

De medewerkers van het Havenbedrijf hebben toegezegd dat het HbR op zijn website actief aandacht zal schenken aan de werkzaamheden in verband met het grote aantal te verwachten reacties.

Nieuwsbrief van het Havenbedrijf over de herinrichting van de Waalhaven Oostzijde