Een 100-jarige beuk is zonder vergunning omgezaagd in Plaswijckpark. De opmerkzame voorzitster van de Vereniging tot Behoud van Kern en Plassen Hillegersberg meldde het delict direct bij de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Daarop schakelde de medewerker Handhaving een boswachter in die proces-verbaal heeft opgemaakt.

Plaswijckpark zal alsnog een vergunning aanvragen conform de gangbare procedure. Volgens een woordvoerder van het familiepark vormde de oude beuk een veiligheidsrisico voor de personeelsruimte. Waarop de boswachter antwoordde dat het niet de bedoeling is om dan maar meteen de zaag in een boom te zetten. Ook al is er sprake van een veiligheidsrisico. Juist Plaswijck zou als geen ander moeten weten dat voor het kappen van een boom een vergunning aangevraagd dient te worden, aldus de boswachter.

Motivatie
De voorzitster van de Vereniging tot Behoud van Kern en Plassen betwijfelt de motivatie van Plaswijck, want de personeelsruimte ligt op flinke afstand van waar eens de monumentale boom stond.
Er is een herplantplicht opgelegd voor twee bomen, want naast de beuk is nog een andere boom gesneefd. De deelgemeente zal in de komende bekendmaking extra ingaan op de situatie.
In het park werden een jaar geleden ook al om ondeugdelijke redenen 19 populieren gerooid. De bezwaarschriftencommissie hekelde destijds de onzorgvuldige voorbereiding van het besluit.

Drama
Wat te doen om dit soort drama’s te voorkomen? De Bomenridders staan bij zulke gebeurtenissen ook met lege handen. Het is van groot belang dat alle illegale kap wordt gemeld, dat die melding wordt opgevolgd door een bevoegde ambtenaar (BOA), dat de aangever een kopie van het proces-verbaal ontvangt en op de hoogte wordt gehouden. Dan neemt het recht zijn beloop en volgt er op het geconstateerde strafbare feit een boete of een strafbeschikking van het Openbaar Ministerie.
De illegale kap aan de Oude Kleiweg die wij twee jaar geleden aanhangig maakten, kwam de gemeente Rotterdam op een boete te staan van € 5.000,-.

Wij kunnen alleen maar zeggen: BLIJF ALERT, en hoedt u ook voor woningbouwcorporaties en huurwoningen met tuinen.

Beuk

Een beuk in volle glorie