Elke week worden aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen (inclusief vergunningen voor het kappen van bomen) gepubliceerd op deelgemeentewebsites en in het huis-aan-huisblad De Havenloods. Erg belangrijk, want alleen via deze weg kunnen burgers op de hoogte blijven van wat men van plan is in hun leefomgeving – bijvoorbeeld het kappen van bomen – en kunnen zij op tijd bezwaar maken. Alle aanvragen publiceren, dat klinkt eenvoudig. In de praktijk gaat er echter veel mis.

Afgeschaft
Niet alle deelgemeenten publiceren in lokale kranten. In de krant Dichtbij is de rubriek in haar geheel afgeschaft. De kapvergunningen staan online niet bij elkaar, maar zijn moeilijk vindbaar tussen de veel talrijkere bouwvergunningen. Op http://www.rotterdam.nl/rotterdambericht staan ze gerangschikt naar deelgemeente. Er staat alleen een adres bij elke vergunning, dus je klikt je een ongeluk om kapvergunningen op te sporen.

Onduidelijk
Informatie wordt soms te laat gepubliceerd, er wordt vaak geen reden voor kap vermeld, de locatie van de bomen is onduidelijk of het aantal bomen wordt niet genoemd. Te vaak roept zo’n bekendmaking meer vragen dan antwoorden op. Om de ontbrekende informatie te krijgen, moet je zelf contact opnemen met het Bureau Omgevingsvergunningen. Die zijn echter niet rechtstreeks te bellen; dat moet via het zeer gebruiksonvriendelijke centrale nummer 14010.

Is de informatie duidelijk? Zeg het met smileys gemeente Rotterdam

Burgers kunnen tegenwoordig een oordeel geven over de informatievoorziening van de gemeente Rotterdam. Maar bij de omgevingsvergunningen kan dat niet. Terwijl die informatie juist belabberd is en onmiddellijk verbeterd zou moeten worden.

Digitale jungle
Kortom, als het voor De Bomenridders, die de weg goed weten, al een helse klus is om informatie in te winnen, hoe lastig is het dan voor gewone Rotterdammers die hun weg zoeken in de gemeentelijke digitale jungle?
We hebben er vaak over geklaagd, bij werfbeheerders, portefeuillehouders en de wethouder. We hebben zelfs het hoofd van het Bureau Omgevingsvergunningen gesproken, maar dat leidde allemaal niet tot de gewenste verbetering. Tijdens ons reguliere overleg met wethouder Alexandra van Huffelen op 22 juli hebben we het probleem met de Wabo-publicatie opnieuw aangekaart. “Ik zal ernaar kijken,” beloofde ze ons.

Informatievoorziening
Het college zegt het erg belangrijk te vinden dat informatievoorziening over omgevingsvergunningen goed geregeld is. Het is hoog tijd voor daden in plaats van woorden. Wij zijn het daarom eens met het voorstel van de SP en GroenLinks om een apart portaal op de website te maken, waar alle kapvergunningen overzichtelijk en volledig bij elkaar staan. Niet alleen de gemeentelijke kapplannen, maar ook grote particulieren (woningbouwcorporaties, ProRail, enz.) en kleine particulieren (natuurlijke personen) kunnen daar melden welke bomen zij op hun terrein van plan zijn te kappen. Deze transparante manier van melden zorgt er onder andere voor dat er niet binnen het broedseizoen gekapt wordt en dat mensen er attent op worden gemaakt dat wanneer hun tuin onder erfpacht valt, een kapvergunning aangevraagd moet worden.

Links

Tip: Er is een app waarmee je omgevingsvergunningen in je eigen buurt bij kunt houden: http://www.omgevingsalert.nl/

De overheid heeft een e-mailservice waarmee een zelfgekozen selectie bekendmakingen van omgevingsvergunningen naar u toe wordt gestuurd. In sommige gemeenten schijnt het prima te werken, maar het aanvinken van kapvergunningen in Rotterdam heeft ons weinig bruikbare e-mails opgeleverd. http://www.overheid.nl/help/bekendmakingen/emailservice/