Skip to main content

Over het groenonderhoud in het Vroesenpark zijn de meningen verdeeld. De beheerder vindt dat er ‘hartstikke netjes’ is gewerkt en volgens de portefeuillehouder Buitenruimte is er geen sprake van illegale kap. Maar in de ogen van omwonenden en gebruikers van het park, dat aan de wijk Blijdorp grenst, zijn er onnodig veel bomen omgezaagd en is het bosplantsoen rigoureus gedund.

Groot materieel
“Vanochtend was ik aan het hardlopen door het Vroesenpark. Ik zag dat er vele grote bomen half afgezaagd waren en sommige helemaal,” mailde een bomenliefhebber op 13 december naar De Bomenridders. “Er was zelfs een aparte weg met rijplaten aangelegd, zodat er groot materieel kon rijden door het park. Zijn jullie bekend met een kapaanvraag?” “Nee,” antwoordden wij. Voor deze werkzaamheden hadden wij geen vergunning gezien. Wel waren wij anderhalf jaar daarvoor, in mei 2012, geïnformeerd over kapplannen in het Vroesenpark door de beheerder van de werf Noord.

Natuurspeeltuin
Het ging toen vooral over de aanleg van een natuurspeeltuin en de consequenties daarvan voor de aanwezige bomen en het bosplantsoen. En passant kwam ook de ‘aanpak’ van het park ter sprake. In een bosvak zouden 6 populieren worden gekapt en worden vervangen door 10 essen. Een kapvergunning hoefde volgens de medewerker Buitenruimte niet aangevraagd te worden. Wij wezen erop dat de bomen een stamomtrek van meer dan 50 cm hadden. “Het gaat om bosplantsoen,” antwoordde de medewerker. “De wet zegt niks over bosplantsoen met bomen.” Over de werkzaamheden, die waren gepland voor medio september/oktober 2012, zou ook nog met bewoners worden gesproken, vertelde de werfbeheerder, en er zou een stukje in de lokale krant verschijnen. Daarna vernamen De Bomenridders niets meer over de natuurspeeltuin of de aanpak van het Vroesenpark, tot 13 december 2013.

Ingrijpende snoei
Na de melding van de hardloper namen wij meteen poolshoogte in het park. We zagen dat van 6 schietwilgen nog maar 3 meter stam resteerde. Voor kandelaberen – voor zover je dit nog kandelaberen kunt noemen – is normaliter een vergunning nodig, maar deze ingrijpende snoei was nu met de onaangekondigde en niet gepubliceerde werkzaamheden uitgevoerd. In de noordwesthoek van het park werden enkele grote populieren verwijderd. In een mooi laantje langs de sloot, bestaande uit kastanjes, ontbraken 4 exemplaren: ze waren tot op de stamvoet afgezaagd.

Opheldering
Wij verzochten daarop de deelgemeente Noord om opheldering. De portefeuillehouder Buitenruimte liet ons weten dat het om groot onderhoud ging, waarvoor geen vergunning nodig zou zijn. De omgezaagde kastanjes langs de sloot bleken ziek. “De hele rij in het Vroesenpark is aangetast door de kastanjebloedingsziekte,” meldde de groenbeheerder. Verder vond ze dat het werk ‘hartstikke netjes’ is uitgevoerd. “Het is echt geen kaalslag geworden,” aldus de beheerder. Maar bewoners, hardlopers en wandelaars denken daar anders over. ‘Tsssss…zullen zogenaamd wel weer ziek zijn geweest..’, ‘Potverdorie!’ en ‘Wat triest zeg!!!’ zijn enkele verontwaardigde reacties die op de Facebookpagina ‘Gezellig in Noord, zoals het hoort’ staan. Wel geven de portefeuillehouder en de groenbeheerder toe dat zij tekort zijn geschoten wat de communicatie betreft.

 

Vroesenpark kaalslag of keurig onderhoud? stichting De Bomenridders Rotterdam

“Het zal zo’n twee weken geleden zijn begonnen, de kaalslag in het Vroesenpark. Dat je de boel zo af en toe een beetje uitdunt, oké. Dat je zieke bomen rooit, begrijpelijk. Maar wat hier is aangericht? Het lijkt wel of ze in één keer voor de komende 25 jaar klaar wilden zijn met het groot onderhoud,” mailde een bewoner ons.
Foto: Roland Vonk.

‘Groot onderhoud’
Zo werd vlak na elkaar twee keer onverwacht een park overhoop gehaald zonder dat iemand er van tevoren van wist: ook in Park De Twee Heuvels is begin december onder de noemer ‘groot onderhoud’ stevig gekapt zonder vergunning. Gevolg: woede van groenminnende IJsselmonders.
Bron van ellende zijn onder andere de formuleringen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV): die zijn zo vaag dat bestuurders ze naar eigen voorkeur interpreteren. Kappen zonder vergunning mag volgens de APV in geval van ‘periodiek vellen van hakhout ter uitvoering van het reguliere onderhoud en het dunnen van een bosplantsoen’. Maar wat is precies hakhout? En wat, als er grote bomen in dat bosplantsoen staan?

Persoonlijke opvattingen
De grens tussen dunning en kaalslag blijkt in de praktijk vaak af te hangen van de persoonlijke opvattingen van degene die de zaag is toebedeeld. Bovengenoemde begrippen zouden helderder omschreven moeten worden. GroenLinks heeft over dit gemeentebrede probleem onlangs schriftelijke vragen gesteld. Want er staat namelijk ook in de APV: ‘een boom is geen kapvergunningsplichtige boom als hij in een bosplantsoen staat’. Dan valt hij namelijk onder de noemer ‘overige houtopstand’, die geveld mag worden zonder vergunning. Op deze manier zijn bijna alle parkbomen overgeleverd aan de opvattingen van enkele ambtenaren. Inspraak is niet aanwezig, iets wat ons grote zorgen baart.

Brieven vol uitroeptekens
Gebruikers van het park zullen in de toekomst overvallen blijven worden door bomenkap als hier niets verandert. Gevolgd door brieven vol uitroeptekens in onze mailbox. Wij dringen er dan ook bij alle deelgemeenten op aan om ons vooraf te informeren als er ingrijpende werkzaamheden aankomen. Daarmee kan een veel onbegrip en woede voorkomen worden. Want De Bomenridders zijn inmiddels een belangrijke schakel in het informeren van Rotterdammers. Het publiceren over onderhoud van openbaar groen is geen sterk punt van veel deelgemeenten, dus hebben alle partijen er baat bij als wij eerder en vollediger geïnformeerd worden over ‘groot onderhoud’.

Schouwen
Op donderdag 23 januari 2014 gaan we samen met de beheerder van het Gebiedskantoor in het Vroesenpark schouwen en overleggen. Tijd: 15:00 uur tot 16:00 uur. Locatie: Naast de entree van het tennispark verzamelen.