Ondanks de kleuraanduiding namen de vertegenwoordigers van 9 Rotterdamse politieke partijen de term ‘vergroening’ zelden in de mond tijdens het ‘Groentrekkersdebat’. Niels de Zwarte, de baas van bureau Stadsnatuur Rotterdam, compenseerde die opmerkelijke desinteresse op de Groene Conferentie door het belang van groen te benadrukken in zijn toespraak.

Duurzame koers
Gemeenteraadsleden van de partijen PvdA, Leefbaar Rotterdam, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie-SGP, VVD, CDA en de Partij voor de Dieren debatteerden over de duurzame koers van Rotterdam van nu en die van de toekomst. De discussie was een onderdeel van de Groene Conferentie, die het Rotterdams Milieucentrum op woensdag 11 december 2013 had georganiseerd. Tijdens het debat ging alle aandacht uit naar de fijn-stofproblematiek, het al dan niet instellen van milieuzones, wel of geen nieuwe kolencentrales in gebruik nemen, woningisolatie, het stimuleren van elektrisch vervoer en het 10-jarig bestaan van het Rotterdams Milieucentrum.

De rol van groen
De politici repten met geen woord over de rol van groen ter verbetering van de belabberde luchtkwaliteit in de stad. Het thema leefde evenmin bij de gespreksleidster, die de vragen stelde. Ook ’s avonds, tijdens de vergadering van de commissie voor Economie, Haven, Milieu en Vervoer (EHMV) over luchtkwaliteit, was er nauwelijks aandacht voor groen als fijnstofvanger. Deze optie werd slechts in een enkele inspraakreactie genoemd.

Groene gebieden verbinden
Niels de Zwarte, hoofd van bureau Stadsnatuur Rotterdam (bSR), compenseerde ’s middags dat gebrek aan interesse voor groen met zijn pleidooi voor de aanleg van een robuustere Ecologische Hoofdstructuur en het verbinden van groene gebieden. Ook moet er meer aandacht aan deze onderwerpen worden besteed, vond De Zwarte. Wethouder Buitenruimte Alexandra van Huffelen beloofde vervolgens hier werk van te maken, maar deelde en passant mee dat er volgend jaar geen geld meer is voor het verstevigen en verbinden van ecologische zones.

Ecologisch beleid
Het tijdelijk vergroenen van braakliggende terreinen, ook in het havengebied, is een andere grote wens van De Zwarte. Zijn bureau heeft meer geld nodig voor het verzamelen van kennis en om met vrijwilligersgroepen waarnemingen te vergaren. “De gemeenteraad moet zijn ambitie uitspreken, want die is nu te vaag,” meende de stadsecoloog. In 2010 schreef hij in Straatgras: “Na het opstellen van ecologisch beleid is stadsnatuur niet langer een sluitpost, een toevallige bijkomstigheid, een invulling van een verder niet te definiëren stukje grond, maar een benoemd gebied met een doel en een richting.” Niels de Zwarte ontving woensdag welverdiend de ‘Groene pluim’ voor zijn inzet.