Skip to main content

De prachtige, beeldbepalende linden langs de Zwarteweg in Berkel en Rodenrijs (gemeente Lansingerland) staan er op dit moment blakend bij. Voor deze bomen was, evenals voor 15 wilgen, 6 elzen en 6 populieren, op 9 augustus 2010 een kapvergunning aangevraagd. Het groen moest wijken voor een deel van de snelbusverbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam, de zogenoemde ZoRo-busbaan. Gelukkig hebben wij samen met drie andere organisaties de linden kunnen redden (de overige bomen helaas niet). De linden zijn in november 2011 verplant.

Net als de Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik, de Bewonersvereniging Vlinderstrik Rodenrijs en de Kopersvereniging Rodenrijse Zoom pleitten wij eind november 2010 bij de bezwaarschriftencommissie van Lansingerland voor het behoud van 11 linden, 15 wilgen, 6 elzen en 6 populieren. De gemeente Lansingerland had zelf al een vergunning geweigerd voor het kappen voor 9 van de 20 linden ten noordwesten van het fietspad, omdat verlegging van het fietspad niet nodig was. De gemeente zag echter geen mogelijkheid om de overige 38 volwassen, gezonde en beeldbepalende bomen te sparen.

Belofte
De voorzitter van Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik wist dat Gemeentewerken Rotterdam (GWR) in 2008 had beloofd om de 20 linden te verplanten. Op basis van die belofte had het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit een ontheffing op de Flora- en Faunawet afgegeven.
Wij vonden het ongehoord dat men nu onder die belofte uitkrabbelde. GWR wierp tegen dat uit een verplantbaarheidsonderzoek was gebleken dat de 20 linden een slechte conditie hadden en niet verplantbaar waren. Wij eisten in ons bezwaarschrift dat er een second opinion zou worden uitgevoerd door een onafhankelijke derde. Ook vonden wij het erg voorbarig om alvast een kapvergunning te verlenen, terwijl de aanleg van de ZoRo-buslijn met de nodige financiële problemen kampte.

Verplantbaarheidsonderzoek
De bezwaarschriftencommissie achtte de bezwaren ongegrond, maar adviseerde wel om een verplantbaarheidsonderzoek uit te laten voeren. Gemeente Lansingerland liet een boomadviesbureau eind december 2010 de linden beoordelen. De conclusie luidde: “De linden beschikken over een goede toekomstverwachting en een redelijke tot goede algemene kwaliteit. De waardevolle bomen zijn een verplanting waard.”

Half februari 2011 ontvingen wij bericht van de gemeente: zij verklaarde ons bezwaar voor wat betreft de voortijdigheid van de kapvergunning gegrond en besloot tevens dat de linden aan de Zwarteweg verplant dienden te worden.
Een fantastisch resultaat.

Zie ook ons Jaarverslag 2011

 

Verplante linden langs Zwarteweg, gemeente Berkel en Rodenrijs stichting De Bomenridders

Januari 2012: de verplante linden langs de Zwarteweg, gemeente Berkel en Rodenrijs (foto: Jan Ochtman).