Skip to main content

De redactie van de Havenkrant nodigde De Bomenridders uit voor een interview. Het resultaat verscheen in het juninummer.

De Havenkrant geeft elke editie één pagina weg aan een groep mensen met een gezamenlijke bezigheid of passie die met de haven te maken heeft. Dit keer: Bomenridders Jaap van Oostendorp en Pim Janse strijden voor het behoud van bomen. Ook in het havengebied. (Foto: Lars van den Brink)

Pal voor de boom

Pim: “Als kind was ik al gefascineerd door bomen, vraag me niet waarom. Tientallen kastanjes heb ik geplant in de Alexanderpolder. Die zijn bijna allemaal onder de villa’s verdwenen, helaas.”
Jaap: “Waarom Bomenridder? Ik wilde iets nuttigs doen na mijn pensioen. Mensen en dieren hebben genoeg beschermers. Dus ik koos voor de bomen, struiken en al het andere groen. Ik wil ze behoeden voor de man met de kettingzaag.”
P: “Na een cursus zijn we tot Bomenridder geslagen. Door Marcellus Hoornweg, de eerste Bomenridder. Vijftien jaar geleden protesteerde hij tegen de kap van bomen in Hoogvliet, met zwaard en in maliënkolder. De Bomenridders waren geboren.”
J: “We zijn geen protestbeweging of actiegroep.”
P: “We zijn niet tegen, maar vóór. Vóór het behoud en de uitbreiding van kwalitatief goed groen.”
J: “Als er ergens groen gekapt dreigt te worden, gaan we in gesprek. Met de gemeente, maar ook met het havenbedrijf als grootste grondbeheerder in de omgeving.”
P: “We proberen steeds mee te denken over alternatieven, een andere aanpak voor te stellen waardoor minder of geen groen hoeft te sneuvelen.”
J: “Kan dat niet, dan zetten we in op ‘compensatiegroen’.”
P: “Zoals hier, aan de Waalhaven Oostzijde waar het Havenbedrijf bijna tweehonderd populieren heeft gekapt vanwege de herinrichting van de weg.”
J: “We krijgen er gelukkig mooie populieren en ander groen voor terug, een plan waarover wij ook hebben meegedacht.”
P: “Als het aan ons ligt, mag het Havenbedrijf nog meer doen aan groenbehoud en aanplant. Zowel op eigen grond als op terreinen die ze verhuurt. Maar wel vanuit een langetermijnvisie. Er is in het verleden vaak ‘schaamgroen’ aangeplant om bijvoorbeeld een loods aan het oog te onttrekken.”
J: “Wat dan na een paar jaar weer moet wijken vanwege bouwactiviteiten. Bomen kunnen oud worden, makkelijk vijftig jaar. Stem daar je groenplan op af. Kwaliteit en duurzaamheid boven kwantiteit.”
P: “Ook mag het Havenbedrijf wel strenger voor zichzelf zijn als het gaat om de kap van bomen. De gemeente moet een kapvergunning aanvragen voor bomen met een stamomvang vanaf vijftig centimeter, het Havenbedrijf hoeft dit pas vanaf honderd centimeter. Wat ons betreft hanteert het Havenbedrijf dezelfde norm als de gemeente.”
J: “Bomen vertegenwoordigen een enorm kapitaal. Ze zuiveren de lucht, zorgen voor een goede waterhuishouding en reguleren de temperatuur. Bovendien worden mensen blij van bomen, zeker in zo’n industriële omgeving. Als ik vroeger door de Hoeksche Waard fietste, zag je de haven niet eens. Die lag verscholen achter de bomen.”
P: “Dat is nu wel anders. Veel bomen zijn verdwenen. Andere tijden, andere visie. Dat snappen we, maar je moet oppassen dat het niet doorschiet.”
J: “De haven mag best gezien worden. Maar nog liever zien we een groene haven.”

Bomenridders zoeken steun
Wilt u zich ook inzetten voor groen en bomen? Kijk op: www.debomenridders.nl

Interview met De Bomenridders in de Havenkrant