De modekreet van 2013 is ‘City Lounge’. De binnenstad zó ingericht, dat je niet zo snel mogelijk van A naar B rent, maar er graag wilt verblijven. Puik plan!, vinden De Bomenridders. Het is vanzelfsprekend goed als er extra bomen worden geplant op plekken waar eerst niets stond, zoals aan de Maas ter hoogte van de Boompjes.

6 Procent
Minder geslaagd vinden wij dat de focus ligt op nieuwe (sier)bestrating (alweer?!), plantenbakken, straatmeubilair en zelfs een ligweide op de Binnenrotte. Opnieuw zijn bomen de sluitpost van de begroting, terwijl hun waarde en belang zo groot zijn.
Uitgaande van 68 nieuwe bomen à € 300,-, 2.560 m2 groenvakken à € 100,- per m2 en € 175.000,- verplantingskosten (platanenrij), blijkt van de € 7.500.000,- die de herinrichtingsoperatie van de Binnenrotte kost, welgeteld 6 procent gereserveerd te zijn voor het groen….

Blanco tekenvel
Onze vakwethouder Alexandra van Huffelen (Buitenruimte) streeft al jaren naar vergroening van de binnenstad. In haar streven wordt zij, en met haar de stad, geconfronteerd met voorstellen/plannen die een leeg beeldscherm of blanco tekenvel als vertrekpunt hebben. Aanwezige bomen worden gezien als sta-in-de-weg of kostenfactor en dus gekapt, om plaats te maken voor nieuwe bomen. Kan het gekker? Jonge bomen hebben decennia nodig om tot substantiële exemplaren uit te groeien en hun functies optimaal te kunnen vervullen: verkoeling, opname van luchtverontreinigende stoffen, tegengaan van windoverlast, wateropname, woonplaats voor vogels en natuurlijk een aantrekkelijk straatbeeld.

Grote bomen zijn zo vorige eeuw! City Lounge stichting De Bomenridders Rotterdam

Misleiding
Op de ‘artist impressions‘, waarmee raadsleden en publiek enthousiast gemaakt worden voor de herinrichtingsplannen, wordt steevast het eindbeeld geschetst met volwassen bomen die tot in de hemel reiken. Dit is misleiding! Wij moeten tientallen jaren wachten tot dit beeld bereikt is, als er intussen geen nieuw plan wordt gelanceerd. De na te streven vergroening leidt vaak paradoxaal genoeg eerst tot ‘ontgroening’, omdat de ontwerpers de aanwezige bomen niet hebben geïntegreerd in het plan, of dat niet wilden.

Voorbeelden:

  • Binnenrotte (= marktplein); een doelbewust zo geplaatste rij van 66 in blokvorm gesnoeide platanen zou moeten verdwijnen. Slechts enkele losstaande bomen blijven staan;
  • Zuidpleingebied gaat ingrijpend op de schop; wat hier met de bestaande bomen zal gebeuren, is ongewis;
  • Afrikaanderplein; de herinrichting van plein en markt kostte vele bomen het leven;
  • Bellamyplein in Spangen; ingericht als waterberging; bestaande bomen sneuvelden grotendeels;
  • Rotterdam Centraal en omgeving; volwassen platanen verhuisden tijdelijk naar het bomendepot. De ontwerper van de buitenruimte station nam ze niet op in de plannen. Ze keren ‘elders’ in het centrum terug;
  • Weena? Leilinden eruit en soms vroegtijdig gerooid. Nu weer kostbare herplant.

Riolering
Naast herinrichting om cosmetische redenen, is er elk jaar het onvermijdelijke werk aan riolering, leidingen en kabels. Daarvoor worden jaarlijks veel bomen gekapt. Dat maakt het behouden van ons groene kapitaal extra belangrijk. Wij pleiten er daarom voor – zoals oer-Bomenridder Marcellus Hoornweg dat 21 jaar geleden al deed – dat landschapsarchitecten, stedebouwers en anderen, die door de gemeente worden ingehuurd, standaard als opdracht meekrijgen: ‘Behoud bestaande bomen!’.
Geen loungebank zit zo lekker, als eentje onder een grote boom!

 

City Lounge stichting De Bomenridders Rotterdam Binnenrotte

Strip: Sandra de Haan