Een boswachter op Rotterdam-Zuid heeft geweigerd proces-verbaal op te maken van een illegaal omgezaagde boom in de achtertuin van Bree 186. De woning is eigendom van Interveste. De bomensloper woont tijdelijk – ‘anti-kraak’ – in het pand aan de Bree. Bewoners van Vreewijk en De Bomenridders zijn geschokt door deze schandalige gang van zaken. Verhuurorganisatie Interveste heeft ons laten weten dat zij contact opneemt met de huurder.

Proces-verbaal
Een lid van de Werkgroep Buitenruimte Vreewijk belde gealarmeerd naar de werf Charlois, nadat vier mensen de hele dag bezig waren geweest met het slopen van een enorme – naar verluid – krulwilg. Ze kreeg een boswachter aan de lijn en verzocht hem snel poolshoogte te nemen aan de Bree en proces-verbaal op te maken. Maar de bijzondere opsporingsambtenaar (BOA) weigerde naar de plaats delict te komen. Volgens hem mogen bomen in tuinen zonder vergunning om. Het Werkgroeplid probeerde de boswachter aan het verstand te brengen wat de huidige de regels zijn, maar hij weigerde te luisteren. Ze was terecht erg boos.

Aangescherpt
Met ingang van 1 juli 2013 is de Rotterdamse APV gewijzigd. De kapvergunning voor bomen van natuurlijke personen, mensen zoals u en ik, is verdwenen. Gemeentelijke bomen blijven kapvergunningplichtig bij een stamomtrek van 50 cm of meer, gemeten op 1,30 m hoogte. Voor instanties als woningbouwcorporaties, Rijkswaterstaat en ProRail zijn de regels aangescherpt: zij moeten sinds 1 juli een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen aanvragen bij een stamomtrek van 50 cm, gemeten op 1,30 m hoogte. Die omtrek was in 2008 verruimd naar 100 cm in verband met deregulering.

Feitelijk onjuiste informatie
Door feitelijk onjuiste informatie in de Stadskrant van 26 juni – met de kop ‘Bomen kappen zonder vergunning’ – zijn mensen op het verkeerde been gezet en aan het kappen geslagen, zoals aan de Bree. Maar ook de brandweer aan de Groene Tuin maaide medio augustus zonder vergunning bomen en struiken weg. De Bomenridders waren hier al bang voor.

Verwarrend
‘In Rotterdam hebben particulieren per 1 juli geen vergunning meer nodig om bomen in hun eigen tuin te kappen,’ stond in de Stadskrant van woensdag 26 juni. Dit is pertinent onjuist. Het woord ‘particulieren’ is zeer verwarrend, want dan kunnen mensen zowel aan een privépersoon als aan een woningbouwcorporatie denken, terwijl dat nogal wat uitmaakt als het om kappen van bomen gaat.

 

Domme jongen die mij weghaalt. Illegaal gekapte wilg Bree Vreewijk

De huurder van Bree 186 is een behoorlijk domme jongen door eigenhandig een enorme wilg in de achtertuin om te zagen. Hij dacht een ‘particulier’ te zijn. Nee, dus. Omdat hij van Havensteder geen antwoord kreeg op de vraag of hij de boom mocht verwijderen en door de slordige berichtgeving van de gemeente Rotterdam inzake de APV-wijziging zag hij zijn kans schoon. Dom, dom, dom. De tuin staat regelmatig vol water. Des te stommer om zo’n grote wilg te kappen, want die slurpen honderden liters water per dag op als ze in blad staan!

Natuurlijke personen
Want woningcorporaties en dergelijke zijn rechtspersonen en moeten wel degelijk een vergunning aanvragen als zij een boom willen laten kappen. Alleen ‘natuurlijke personen’ zijn vrijgesteld van kap. De gemeente had de woorden ‘natuurlijke personen’ en ‘rechtspersonen’ moeten gebruiken, met een toelichting erbij, opdat het voor iedereen duidelijk is wie en wat wordt bedoeld.

Blamage
Het is om te huilen dat ambtenaren van de gemeente Rotterdam niet op de hoogte zijn van de vigerende regelgeving. Hebben zij geen bijspijkercursus hoeven volgen toen de APV werd gewijzigd? Voor een deel is het hen niet kwalijk te nemen, omdat de gemeente zelf onduidelijke en feitelijk onjuiste informatie verspreidt.
Een blamage. Want wie corrigeert die domme bewoners die eigenhandig bomen gaan omzagen terwijl dat helemaal niet mag?

 

Feitelijk onjuiste en onduidelijke informatie van de gemeente Rotterdam over het kappen van bomen en de vigerende regels ten aanzien van bomen stichting De Bomenridders Rotterdam

Dit bericht van de gemeente Rotterdam, dat in de Stadskrant van 26 juni 2013 verscheen, geeft feitelijk onjuiste en onduidelijke informatie. De kop ‘Bomen kappen zonder vergunning’ is misleidend, want dit geldt alleen voor zogeheten ‘natuurlijke personen’. Het woord ‘particulieren’ in de lead leidt tot verwarring, want mensen denken dat bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie een particulier is. Maar een woningbouwcorporatie is een rechtspersoon en moet derhalve een vergunning aanvragen voor het kappen van een boom. En niet bij een stamomtrek van 100 cm op 1,30 m hoogte, zoals sinds 2008 was ingevoerd, maar met ingang van 1 juli 2013 bij een stamomtrek van 50 cm op 1,30 m hoogte. Ook het foto-onderschrift is feitelijk onjuist. Niet alle Rotterdamse bewoners mogen zomaar een boom in de tuin omzagen. Dat mag alleen als zij het huis hebben gekocht – en dan nog zit er een addertje onder het gras met erfpacht. Huurders mogen beslist niet zelf een boom in de tuin slopen, want de verhuurder is de eigenaar en is tevens een rechtspersoon. Voor de gemeente verandert er niets: gemeentelijke bomen met een stamomtrek van 50 cm of meer gemeten op 1,30 m hoogte zijn kapvergunningplichtig.