Het plan om 21 bomen te kappen voor een fietspad aan de Stadionlaan leek van de baan. Maar als een duveltje uit een doosje is de vergunning ruim 3 jaar na dato weer tevoorschijn gekomen. Bovendien staan er nu nog meer bomen op de nominatie om gesloopt te worden. Terwijl ons was beloofd dat in een nieuw plan maximaal rekening zou worden gehouden met het sparen van bomen.

Zienswijze
De Bomenridders dienden medio oktober 2009 een zienswijze in tegen de onzinnige aanvraag om 9 bomen en 840 m2 bosplantsoen aan de Stadionlaan te kappen voor een fietspad. Voor 12 zilveresdoorns hoefde geen kapvergunning aangevraagd te worden, omdat ze nog niet zo groot waren (ze hadden een stamomtrek van minder dan 50 cm). Wij konden zien dat deze bomen nog niet zo lang geleden waren aangeplant. Wij noemden het kapitaalvernietiging om deze bomen nu alweer te rooien. Ook vroegen we ons af waarom het fietspad niet oostelijker of westelijker gesitueerd werd, zodat de bomen gespaard zouden blijven. Daar was namelijk genoeg ruimte voor.

Advies
Het dagelijks bestuur van de deelgemeente IJsselmonde had naar aanleiding van onze opmerkingen meer tijd nodig om een besluit te nemen. Onze zienswijze werd voor advies naar het ingenieursbureau van Gemeentewerken doorgestuurd. Daarna bleef het oorverdovend stil.

Fietspad
Wij belden in januari 2010 naar de deelgemeente IJsselmonde om te vragen hoe het met de plannen stond voor de aanleg van een fietspad. En daarmee het lot van de bomen die ervoor zouden moeten sneven. Een beleidsmedewerker liet ons eind februari 2010 per e-mail weten: “Binnen de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting moet nog overleg plaatsvinden tussen een verkeerskundige van de afdeling Verkeer en Vervoer en een buitenruimteontwerper van de afdeling Stedebouw of aanpassing van het plan voor het fietspad Stadionlaan met behoud van (zoveel mogelijk) bomen realistisch is.” Zodra er resultaten bekend waren, zou hij ons nader berichten.

Verplant
De zilveresdoorns, staande op het gedeelte tussen de aansluiting rotonde Stadionweg en de Sportsingel, werden medio april 2010 verplant. Reden: “Ze staan op het toekomstig tracé van het fietspad.” Voor het gedeelte van de Stadionlaan tussen de Sportsingel en de Sportlaan was echter ‘nog niet duidelijk hoe de tracéligging exact zal worden’. Daarmee waren de overige bomen – een enorme populier (283 cm stamomtrek), een sierkers (stamomtrek 94 cm), 4 zilveresdoorns (55 cm stamomtrek) en 3 essen (stamomtrekken 173 – 204 cm) – en 840 m2 bosplantsoen vooralsnog gered.

Van tafel
Er volgden geruststellende woorden van de beleidsadviseur in oktober 2010: “Het oude plan is in feite ‘van tafel’.” Wel lag er een nieuw plan. “Maar dit is nog maar een concept en daarom nog niet openbaar. In dit nieuwe plan is overigens maximaal rekening gehouden met sparen van bomen.” Ons werd beloofd dat we bericht zouden krijgen ‘zodra er meer duidelijkheid is’.

Mooie beloftes
Daarna vernamen wij niets meer, tot medio maart 2013. We schrikken ons rot als we tijdens een overleg met beleidsmedewerksters van de deelgemeente IJsselmonde horen dat dat vermaledijde fietspad aan de Stadionlaan er tóch komt. In de aanvraag voor de omgevingsvergunning, die op 27 maart is gepubliceerd, staat dat er bovendien 19 forse bomen moeten sneuvelen. Het gaat om 5 esdoorns, 10 essen, 3 populieren en een sierkers. Terwijl ons was voorgehouden dat er ‘maximaal rekening’ zou worden gehouden met het ‘sparen van bomen’.
Mooie beloftes maken is niet moeilijk. Maar ze nakomen des te meer.

Oproep voor behoud bomen Stadionlaan
De Bomenridders roepen hierbij de bewoners van Sportdorp op om samen met ons in de bres te springen voor het behoud van de bomen, die nu als wegwerpartikel worden behandeld. Bomen kunnen zichzelf niet verdedigen. Als er dan niemand het belang van bomen onder de aandacht brengt en voor hun behoud opkomt, is de motorkettingzaag snel gepakt en is, wat in decennia is gegroeid, in tien minuten weg.

 

Te kappen bomen aan Stadionlaan voor fietspad stichting De Bomenridders Rotterdam

Te kappen bomen aan Stadionlaan voor fietspad