Stadsontwikkeling heeft een voorstel aan De Bomenridders voorgelegd, waarbij de bomen en struiken aan de Stadionlaan gespaard blijven. Dit, omdat de dienst geen zin heeft in een procedure. De Algemene Bezwaarschriftencommissie verklaarde de bezwaren van 140 bewoners en De Bomenridders tegen het kappen van 19 bomen en een strook bosplantsoen voor een onnodig fietspad namelijk gegrond.

Ontbrekende schakel
Tijdens de hoorzitting op maandag 2 september lichtten de bezwaarmakers hun bedenkingen tegen de aanleg van een fietspad toe. Volgens de projectregisseur Verkeer van de gemeente Rotterdam is het aan te leggen fietspad aan de Stadionlaan en Sportsingel een ‘ontbrekende schakel’ in het regionale fietsroutenetwerk. Bewoners en Bomenridders betwistten het nut en de noodzaak van deze nieuwe route. Fietsers maken weinig gebruik van de Stadionlaan, omdat het fietspad aan de Olympiaweg een snellere verbinding is waar ze minder gehinderd worden door stoplichten.

Verkeersluw
Daarnaast is de Stadionlaan breed genoeg, zodat verschillende weggebruikers elkaar zonder problemen kunnen passeren. Bovendien is deze straat verkeersluw. De noodzaak voor een ‘veilig vrijliggend fietspad’ onderschrijven De Bomenridders dan ook niet. Er is geen prognose gemaakt van het aantal toekomstige fiets- en autobewegingen. Het plan is puur gebaseerd op de in het verleden opgestelde fietsnetwerkkaart. En op het feit dat de Stadsregio nu nog geld heeft voor de aanleg van deze ‘ontbrekende schakel’; later mogelijk niet meer.

Informatieavond
Op de informatievoorziening door de deelgemeente IJsselmonde viel ook het nodige af te dingen. Via Stadsontwikkeling vernamen De Bomenridders dat eind mei een informatieavond georganiseerd zou worden voor de bewoners van Sportdorp. Maar eind mei had nog niemand een uitnodiging voor die avond ontvangen. Op vragen van De Bomenridders antwoordde de wijkcoördinator dat men afzag van het organiseren van een bewonersavond. In plaats daarvan zouden bewonersbrieven worden verspreid met alle informatie. “Hierin staat ook hoe en waar bewoners bezwaar kunnen maken,” aldus de wijkcoördinator.

Ongenoegen
Tijdens de hoorzitting lieten bewoners hun ongenoegen blijken over deze knullige gang van zaken. Alleen de mensen die tussen de Stadionlaan en Maliebaan wonen, hadden een brief in de bus gekregen. “Voor wie wordt dat fietspad aangelegd, vraag ik me af,” zei een boze bewoner die geen informatie had ontvangen. “Want fietsers maken nauwelijks gebruik van de Stadionlaan. En de bomen zijn nog allemaal gezond. Ze vormen nu een mooie buffer van groen tussen de woonwijk en de straks nieuw te bouwen Kuip.”

Korrel zout
De voorzitter van de bezwaarschriftencommissie stelde kritische vragen aan de gemeenteambtenaren. Op de vraag “Waarom is dit fietspad nodig?” antwoordde een verkeerskundige: “Ik kan alleen maar wijzen op eerdere besluitvorming en het ‘Actieplan Rotterdam fietst!’. Ik kan geen extra zaken aandragen.”
De bewering van de projectregisseur en de werfbeheerder dat er in het herziene plan aanmerkelijk minder groen sneuvelt, kan ook met een korrel zout worden genomen. Aanvankelijk, bij de plannen van vier jaar geleden, moesten 21 bomen en 840 m2 bosplantsoen het veld ruimen. Van die 21 bomen zijn inmiddels 12 zilveresdoorns verplant. Die zijn dus al gered. Nu dreigen 19 bomen te sneven – dat zijn er dus sowieso meer -, maar ook een strook bosplantsoen van 11 meter breed over een lengte van zo’n 450 meter. Over die struiken wordt nogal laconiek gedacht.

Bezwaren gegrond
Twee dagen na de hoorzitting lekte uit dat de Bezwaarschriftencommissie de bezwaren gegrond had verklaard. Vraag is, wat het dagelijks bestuur van de deelgemeente IJsselmonde met het advies van de commissie doet. Het bestuur kan het advies naast zich neerleggen, en besluiten het fietspad toch aan te laten leggen. Belanghebbenden kunnen in dat geval in beroep gaan. Bij Stadsontwikkeling ziet men de bui kennelijk al hangen. In ieder geval heeft de fietspadenprojectmanager aan De Bomenridders voorgesteld om fietsstroken aan te leggen op de Stadionlaan. In dat geval hoeft geen groen te worden gekapt. Wij nemen de suggestie in overweging. Maar hier gaan wij niet alleen over. Uiteraard is het ook aan de bewoners om een standpunt in te nemen over dit nieuwe plan.

Zie ook: Bomen Stadionlaan opnieuw bedreigd

Zie ook: Bomen weg voor pad van nix naar nix