De Bomenridders willen bijzondere bomen bij Rotterdamse ‘kleine particulieren’ gaan inventariseren. Want waarschijnlijk mogen binnenkort deze particulieren zonder vergunning bomen op hun eigen terrein kappen, dus óók monumentale bomen.

Bijzondere of monumentale bomen van de gemeente staan op een lijst en zijn goed beschermd, sinds 7 april 2011 extra goed. Het college verleent geen kapvergunning voor monumentale bomen, tenzij de boom moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of voor de uitvoering van majeure publieke werken (Artikel 4:11b lid 7).

Oude boom
Bijzondere bomen die in tuinen van ‘kleine particulieren’ – of natuurlijke personen* – staan, zijn echter nog niet geïnventariseerd in Rotterdam. De Bomenridders vinden dat ook deze bomen extra bescherming verdienen. Het risico bestaat namelijk dat – als de APV wordt aangepast – de ene na de andere oude boom geruisloos en ongemerkt uit de stad verdwijnt, zonder dat buren (die er ook dagelijks van genieten) en wij daar iets tegen kunnen doen. Door bijzondere bomen op een lijst te plaatsen, kunnen ze voor kap worden behoed. Andere gemeenten, zoals o.a. Arnhem, hebben zo’n lijst – in tegenstelling tot Rotterdam – wél opgesteld.

Hulp
Volgens de gemeente Rotterdam is zo’n inventarisatie van monumentale bomen bij natuurlijke personen te duur. Wij hebben wethouder Alexandra van Huffelen daarom aangeboden om deze taak op ons te nemen.

 

Monumentale Italiaanse populier Vreewijk inventarisatie bijzondere bomen Rotterdam stichting De Bomenridders

Een gigantische Italiaanse populier in een achtertuin in Vreewijk.

* Natuurlijke personen versus rechtspersonen
Er zijn twee verschillende rechtsvormen: natuurlijke personen en rechtspersonen.
Natuurlijke personen zijn mensen zoals u en ik. Natuurlijke personen gaan zelfstandig verplichtingen aan door bijvoorbeeld een krantenabonnement en een huurovereenkomst.
Een rechtspersoon is een organisatie die dergelijke verplichtingen aangaat, maar in een juridische ‘eenheid’ zijn vormgegeven. Voorbeelden van rechtspersonen zijn woningbouwcorporaties, stichtingen, enz..