De vooroorlogse wijk Oud-Charlois is dichtbebouwd. Het openbaar groen bestaat hier voornamelijk uit straatbomen. De deelgemeente zou zuinig moeten zijn op dit groen. Toch is er een vergunning aangevraagd voor het kappen van 16 bomen in de Schilperoortstraat, Voornsestraat en Rockanjestraat. Terwijl in deze buurt de afgelopen twee jaar al minstens 62 bomen verdwenen wegens herinrichting van straten.

Riool
In de Schilperoortstraat moeten 13 forse robinia’s verdwijnen (stamomtrekken variërend van 94 tot 220 cm). In de Rockanjestraat een robinia met een stamomtrek van 47 cm en in de Oostvoornsestraat een hemelboom met een stamomtrek van 157 cm en een ‘zaailing’ met een stamomtrek van 47 cm. Wij vroegen aan een medewerker van de werf naar de reden. Die luidde: “Er komen hier werkzaamheden aan het riool en de straat wordt opgehoogd tot het oorspronkelijke niveau.”

Boomsparende technieken
Maar moeten daarvoor 16 gezonde, volgroeide bomen – oké, één boom is slechts een ‘zaailing’ – voor opgeofferd worden? In de afgelopen 2 jaar zijn al zeker 62 bomen gesneuveld tussen de Kromme Zandweg / Boergoensevliet / Zuidhoek en Frans Bekkerstraat in verband met herbestrating en herinrichting van straten. Wanneer worden nu eens boomsparende technieken toegepast bij wegwerkzaamheden? Bomen en struiken zijn altijd het ondergeschoven kindje. Hoe verhoudt deze op handen zijnde kapoperatie zich bovendien tot de ‘Meerjarenvisie Groen Charlois 2012-2020’? Deze werd eind september 2011 – anderhalf jaar geleden – met grote trots vastgesteld. In deze visie staat luid en duidelijk: “Charlois is een groene deelgemeente en wil dat blijven.”

Vragen en alternatieven
De Bomenridders hebben daarom de werf de volgende vragen gesteld en alternatieven aangedragen:

Bomen Schilperoortstraat, Oostvoornsestraat en Rockanjestraat Charlois redden stichting De Bomenridders Rotterdam

Oproep om de bomen in de Schilperoortstraat, Oostvoornsestraat en Rockanjestraat te redden.

  • Hoe ver ligt het riool af van de bomen / boomwortels? Met andere woorden: zijn de bomen niet te behouden, ook al wordt het riool vernieuwd? Kan het nieuwe riool niet naast het huidige riool worden aangelegd?
  • Hoeveel wordt er opgehoogd? Bomen kunnen 20 cm ophoging aan.
  • Als er meer dan 20 cm wordt opgehoogd: kan er niet met lichter materiaal worden gewerkt, zoals bomengranulaat of kleikorrels + beluchtingsbuizen? Waarom worden geen boomkratten toegepast?
  • De bomen kunnen ook worden gelift.

Waarde
Het is zo zonde dat er weer 16 gezonde bomen (waaronder een ‘zaailing’) worden omgezaagd. De bomen vertegenwoordigen óók een monetaire waarde, naast een heleboel positieve aspecten (verfraaiing van de buitenruimte; voedsel, veiligheid en nestelgelegenheid voor vogels; microklimatologische waarde (anti-hittestress); opname van luchtverontreinigende stoffen, opname van CO2, enz.). Die bomen zijn duizenden euro’s per stuk waard. Maar daar kijkt men nooit naar. Men denkt dat met herplant de pijn wordt verzacht. Maar eer die boompjes, met een stamomtrek van 16/18 cm of 20/25 cm, een behoorlijk volume hebben bereikt, ben je zo 30 jaar verder.