Skip to main content

De Binnenrotte gaat op de schop nu de markthal bijna wordt opgeleverd. Volgens de website www.rotterdam.nl/binnenrotte wordt de grote grijze vlakte groener. Ook een gelikte artist impression geeft een misleidend beeld met enorme bomen. Maar daarvoor moeten wel de 71 bestaande, gezonde platanen verdwijnen. Je reinste kapitaalvernietiging en in strijd met de Bomenstructuurvisie.

Bomenstructuurvisie
De Bomenridders spraken op 25 september in bij de vergadering van de commissie Economie, Haven, Milieu en Vervoer waar zij pleitten voor het behoud van de platanen. In de Bomenstructuurvisie, vastgesteld door de gemeenteraad in april 2010, staat immers dat bestaande boombeplantingen leidend – met korte ei – moeten zijn bij planontwikkeling. Ook moeten bomen in Rotterdam oud kunnen worden. “Anders komen bomen nooit tot volle wasdom, dan blijft het sprokkelen,” aldus de Rotterdamse ‘bomenbijbel’.

Ligweides
Ware woorden. Maar de ontwerpers van de nieuwe Binnenrotte, waar onder andere ligweides moeten verschijnen, trekken zich hier helemaal niets van aan. Weg met de 66 platanen, geplant in een rij, en 5 solitaire platanen, ook al zijn ze kerngezond. Nieuwe bomen moeten er komen. Want door ‘de nieuwe ruimteopgave’ is er een ‘frictie op de positie van de bomen ontstaan’. “Je wilt die breedte van het plein benadrukken, niet de lengte,” aldus de landschapsarchitecte. “De Binnenrotte is nu een pijpenla. Mensen willen geen landingsbaan.” Daardoor kunnen de bestaande bomen niet behouden blijven op hun huidige plaats en gaan ze elders naartoe. Negen van de 66 ‘blokplatanen’ krijgen een plek op de Binnenrotte. De projectleider benadrukte dat het onderzoek ‘heel serieus en zorgvuldig is gedaan’.

Kapitaalvernietiging
Maar wij vinden het je reinste kapitaalvernietiging, want aan de bomen mankeert helemaal niets. De platanen zijn 17 jaar geleden geplant en daarna altijd intensief onderhouden, vertelt de werfbeheerder. De bomen zijn in een soort blokvorm gesnoeid, zoals te zien is op bovenstaande foto. Alleen al in het snoeien van de platanen is € 56.100,-. geïnvesteerd. Ze zijn eventueel te verplanten, maar dat zal een lastige klus worden. De platanen staan vrij dicht op elkaar, waardoor de kronen, en ook de wortels, met elkaar verstrengeld zijn geraakt. Door de snoeivorm zullen de uit elkaar gehaalde bomen een vreemd silhouet hebben.

Verplantbaarheidsonderzoek
In het verplantbaarheidsonderzoek van Gemeentewerken van april 2009 wordt zelfs afgeraden om de bomen te verplanten: “Tot slot is het volgende van belang op te merken. De dubbele bomenrij langs het marktplein aan de Binnenrotte vormt een belangrijke groenstructuur in een grijze omgeving van verharding en gebouwen. Verder staan de bomen op korte afstand van elkaar en worden de kronen als één geheel beheerd. Alle voorgenomen aanpassingen ten aanzien van de bomen en hun groeiplaatsen hebben negatieve gevolgen voor de bomen en/of brengen hoge kosten met zich mee. Het verdient daarom de voorkeur de bomen en hun groeiplaatsen bij de geplande herinrichting ongemoeid te laten.”
Maar de opstellers van het Programma van Eisen en het Voorlopig Inrichtingsplan hebben deze essentiële slotopmerking finaal genegeerd.

 

Herinrichtingsplan Binnenrotte gelikte artist impression stichting De Bomenridders Rotterdam deelgemeente Rotterdam Centrum

De gelikte artist impression die de situatie veel mooier voorspiegelt dan de realiteit. In werkelijkheid duurt het tientallen jaren eer de bomen zo groot zullen zijn zoals afgebeeld in deze fata morgana.

Facelift
GroenLinks, PvdA, Leefbaar Rotterdam en de VVD willen dat de bestaande bomen worden ingepast in het ontwerp, lezen we op de website van GroenLinks. Ja, dat willen De Bomenridders en de groenbeheerder ook.
Stichting De Bomenridders is nooit benaderd of geïnformeerd over de ingrijpende plannen met de Binnenrotte. Via een tweet kwamen wij achter deze ‘facelift’ van ‘de landingsbaan’ in het centrum van Rotterdam.

 

Inspraakreactie stichting De Bomenridders