Skip to main content

Dankzij protest van De Bomenridders en 3 bewoners blijft een stuk groen tussen de Aveling en Traviataweg aan de Oudelandseweg in Hoogvliet gespaard. De afdeling Waterhuishouding van de gemeente Rotterdam wilde 1.500 m2 bosplantsoen en 4 populieren kappen voor extra waterberging. Na ontvangst van 4 bezwaarschriften liet de deelgemeente Hoogvliet het oorspronkelijke plan aanpassen. Tweederde deel van de bosschages blijft nu staan.

Watercompensatie
In Hoogvliet wordt veel gebouwd. Ook wordt de A15 verbreed. Al deze verharding leidt tot extra afstromend water. Om dit op te vangen, wil de deelgemeente Hoogvliet een singel laten aanleggen – een zogeheten watercompensatie – tussen de Aveling en de Traviataweg, evenwijdig aan de Oudelandseweg. Tevens komen hier de restwarmteleidingen te liggen die van de AVR naar Charlois lopen.

Om dit mogelijk te maken, moeten 1.500 m2 bosplantsoen – met forse bomen erin – en 4 populieren letterlijk het veld ruimen. Terwijl deze bomen en struiken juist een prachtige en prettige afscheiding vormen tussen het vele verkeer van de Aveling en de woningen die daar staan. Hoewel de aangevraagde omgevingsvergunning voor kappen nooit is gepubliceerd – een grove fout -, waren wij – gelukkig! – op de hoogte van de op handen zijnde plannen.

Oorspronkelijk ontwerp voor de waterpartij tussen de Aveling en de Traviataweg, evenwijdig aan de Oudelandseweg in Hoogvliet stichting De Bomenridders Rotterdam

Oorspronkelijk ontwerp voor de waterpartij tussen de Aveling en de Traviataweg, evenwijdig aan de Oudelandseweg in Hoogvliet

Alternatief
Het bestuur van stichting De Bomenridders bedacht een alternatief plan en stuurde op 22 augustus 2012 een brief naar het dagelijks bestuur van Hoogvliet. Wij stelden daarin voor om het overtollige water op te vangen op de plaats waar nu gras groeit. Op die manier blijven de struiken en bomen behouden en wordt toch voldaan aan de eis voor wateropvang.

De vergunning voor de nieuw te graven waterberging werd in oktober verleend (en ditmaal wél gepubliceerd in de Botlek 2). Maar tot onze verbazing was er niets van ons advies overgenomen. Het dagelijks bestuur had evenmin op onze brief gereageerd. Daarom stuurden wij een bezwaarschrift. Want na de kaalslag in het Bonairepark dreigden opnieuw bomen te verdwijnen in deze wijk. De bewoners zouden gaan uitkijken op verkeer in plaats van op groen en met meer geluidsoverlast te kampen krijgen. Daarnaast huizen er veel vleermuizen en vogelsoorten in het struweel. Deze dieren zouden weer hun plekje verliezen. Enkele ingeseinde bewoners maakten ook bezwaar tegen het verdwijnen van hun groene uitzicht.

Uitnodiging
De Bomenridders ontvingen een uitnodiging van de deelgemeente Hoogvliet om de bezwaren op 22 oktober 2012 toe te komen lichten aan de Binnenban Noord. Ook de 3 bewoners, die bezwaar hadden gemaakt, werden ontboden bij de deelgemeente. Wij toonden ons alternatieve plan, zoals eerder voorgesteld, waarbij het gehele bosplantsoen behouden blijft en de wateropvang in het grasgedeelte wordt aangelegd. Op 14 januari 2013 schoven wij voor de tweede maal bij de deelgemeente aan voor overleg over de waterberging en de bedreigde groenstrook.

Medewerkers van de deelgemeente bekeken ons voorstel. Omdat de nieuwe singel op twee plaatsen moet aansluiten op bestaande duikers, was het niet mogelijk om het alternatieve plan volledig over te nemen. Wel is het oorspronkelijke ontwerp aangepast. Niet helemaal naar onze smaak, maar circa 1.000 m2 bosplantsoen kan blijven staan. De nieuwe waterpartij is kleiner en anders gesitueerd, waardoor het ontwerp er speelser uitziet. De 4 populieren langs de Oudelandseweg kunnen helaas niet behouden blijven. Zij moeten wijken voor de restwarmteleidingen. Ter compensatie komen 6 andere bomen terug.

Vleermuizen
De bewoners zijn met dit resultaat tevreden. Hopelijk de vogels en vleermuizen ook. Wij kunnen ons eveneens vinden in het aangepaste plan. De hoorzitting van 22 januari 2013 hebben we daarom laten annuleren.