Pendrecht ontgroent in rap tempo. Voor de projecten Tiengemetenbuurt en Ossenissebuurt en de herstructurering Tuin op het Zuiden verdwenen in de afgelopen 3-4 jaar zo’n 189 volwassen, gezonde bomen. Exclusief de bomen die in particuliere tuinen werden omgezaagd en de bomen die wegens ziekte werden gekapt. Dat waren er minstens 40. Nu is het opnieuw raak: in de Sliedrechtstraat moeten maar liefst 30 gezonde, volgroeide lindebomen het veld ruimen. Voor de zoveelste herinrichting. Kan dat nou niet duurzamer?

Wegwerpartikel
Volgens de gemeentelijke Bomenstructuurvisie moeten bomen oud kunnen worden in Rotterdam. Maar in de deelgemeente Charlois lijken bomen wel een wegwerpartikel. In Oud-Charlois sneefden al tientallen bomen voor herbestratingswerkzaamheden. Nu worden daar weer 16 bomen met kap bedreigd in de Schilperoortstraat.

Mooie woorden
De deelraad stelde op 26 september 20011 de nota ‘Groen Charlois, Meerjarenvisie 2012-2020’ vast. “Groen is belangrijk voor het leefklimaat van bewoners, juist in stedelijke gebieden,” stond in het raadsbesluit. Maar hoe zijn deze mooie woorden te rijmen met de dagelijkse praktijk?

Woonstad
Tijdens het flyeren begin mei sprak een bewoonster ons aan. Ze vertelde dat woningcorporatie Woonstad tegelijk met de werkzaamheden in de straat alle tuinen wil ophogen. Volgens de corporatie moeten daarvoor alle bomen worden gerooid. En alsof dat nog niet erg genoeg is, zullen ook alle groene heggen worden vervangen door hekken. Nota bene is het onderwerp ‘groene erfafscheidingen’ één van de tien aanbevelingen uit het Uitvoeringsprogramma Meerjarenvisie Groen Charlois ter vergroening van de deelgemeente…

 

Sliedrechtstraat: 30 linden weg voor herinrichting en ophoging deelgemeente Charlois

In de Sliedrechtstraat dreigen 30 gezonde, volgroeide linden te worden gekapt voor herinrichting en ophoging. Kan dat nou niet anders, duurzamer?