De drie abelen ter hoogte van Molecatensingel 2 tot en met 6 zouden de stoeptegels omhoog drukken. In verband met vermeende gevaarlijke situaties was er een omgevingsvergunning voor kappen aangevraagd. Een gezamenlijke actie van De Bomenridders en Burgers voor Beverwaard heeft ertoe geleid dat de aanvraag is ingetrokken. De werf IJsselmonde gaat op zoek naar alternatieven.

Trottoirtegels
De Bomenridders, die geregeld de bekendmakingen bestuderen, lazen op de digitale deelgemeentepagina van IJsselmonde van 24 juli een aanvraag voor ‘het kappen van drie populieren’. “De wortels van de bomen drukken de trottoirtegels omhoog, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan,” aldus de omschrijving. Gevaarlijke situaties zijn onwenselijk, maar hoe gevaarlijks is gevaarlijk? vroegen we ons af. En: kan het probleem niet op een boombesparende manier worden opgelost, bijvoorbeeld door het toepassen van boomkratten?

Waarden
Een blik op de bomen via Google Earth maakte ons nog sceptischer. De bomen – abelen (Populus alba) – staan in een groenstrook, niet in de verharding. Wellicht is de bodem erg verdicht, waardoor de wortels noodgedwongen aan de oppervlakte blijven. Is het geen idee om de grond los te woelen? En/of boomkratten toe te passen? Desnoods wordt de stoep opnieuw gelegd. Dat kost geld, maar men vergeet voortdurend dat bomen ook waarden hebben. Niet alleen een monetaire, uit te drukken in klinkende munt, maar ook milieuwaarde, ecologische waarde, belevingswaarde, klimatologische waarde, esthetische waarde, enzovoorts. Financieel gezien vertegenwoordigen de abelen aan de Molecatensingel een bedrag van zo’n € 2.500,- per stuk.

Meldingenpagina
We seinden Burgers voor Beverwaard in, met wie wij goed contact hebben. Zij stuurden op hun beurt een e-mail naar de portefeuillehouder Buitenruimte en vroegen aan bewoners wat zij van de kapplannen vonden. Een actieve wijkbewoner spitte de meldingenpagina van 14010 door, maar kon geen melding over opdrukkende boomwortels ontdekken. Op de website Beverwaardigheden plaatste hij foto’s van de bomen en de stoeptegels. Het pad ligt er inderdaad niet fraai bij. Maar, overpeinsde de Beverwaardse Burger, zware voertuigen van de ophaaldienst hebben waarschijnlijk bijgedragen aan de deplorabele staat van de stoep. “Saillant detail is dat vanmiddag de singels schoon zijn gemaakt, en een shovel heeft gezorgd voor gebroken trottoirtegels.”

Alternatieven
Naar aanleiding van het digitale tumult omtrent de drie abelen liet de werfbeheerder ons weten de zaak te hebben besproken. “We zijn tot de conclusie gekomen om alternatieven te onderzoeken.”
Tot er een oplossing is gevonden, wordt de aanvraag voor kap ingetrokken. En zijn de fraaie, gezonde bomen van de zaag gered.

Zie ook: www.beverwaardigheden.nl

 

De 3 abelen Molecatensingel waarvoor een omgevingsvergunning voor kappen was aangevraagd. De Bomenridders en Burgers voor Beverwaard hebben de kap kunnen verijdelen.

De 3 abelen waarvoor een omgevingsvergunning voor kappen was aangevraagd. De bomen zouden het voetpad omhoog drukken.