In de Mossenbuurt, het noordoostelijke deel van de wijk Ommoord, zullen 27 bomen verdwijnen. De aanvraag voor het kappen van de bomen stond in de Havenloods van 24 juli. Het groen moet wijken voor een grootschalig rioleringsproject. Tevens wil Stedin een gasleiding aanleggen.

Rauw
Dit herinrichtingsproject is tijdens een regulier overleg van De Bomenridders met vertegenwoordigers van de deelgemeente en de werf Prins Alexander in mei 2012 besproken. Wij vroegen of het riool niet kon worden opgeschoven om bomen te sparen. Maar dat was niet nodig. De rioleringswerkzaamheden kostten hooguit 1 boom of 2 bomen het leven. De deelgemeenteambtenaar noteerde in het verslag dat het project “naar verwachting een beperkte invloed [zal] hebben op het bomenbestand.” Nu blijkt dat er 27 bomen gekapt zullen worden. Dat valt ons rauw op het dak.

Bomeninventarisatie
Volgens de ‘Notitie Mossenbuurt’ zijn de platanen, die in het geding zijn (6 stuks), niet verplantbaar. Waarom dat zo is, weten wij niet. Dat staat niet in de bomeninventarisatie die wij op verzoek ontvingen. Ook de hopbeuk en de treuriep zouden gespaard kunnen worden door middel van herplant. Maar geen woord hierover.
Bomen zijn zoals gewoonlijk weer de klos. Alle mooie woorden in de Bomenstructuurvisie ten spijt, waarin onder andere staat dat bestaande boombeplantingen leidend moeten zijn bij planontwikkeling en dat bomen oud moeten kunnen worden.

 

Lijst met de te kappen bomen in de Mossenbuurt deelgemeente Prins Alexander stichting De Bomenridders Rotterdam

Deze bomen moeten wijken voor de aanleg van een gasleiding en een nieuw riool in de Mossenbuurt.