Skip to main content

Zilveresdoorns aan Oudedijk geplant

Door 12 november 2012augustus 4th, 20202012

De eerste zilveresdoorns zijn na de voltooide herinrichting van de Oudedijk op maandag 12 november de grond in gegaan. De aanplant is gestart tussen de Willem Ruyslaan en Vlietlaan. Op vrijdagmiddag 23 november vindt de officiële feestelijke opening van de Oudedijk plaats met ingebruikname van de trambaan. De vernieuwde rijbanen en fiets- en voetpaden kunnen al sinds 9 november worden benut.

Grootschalige operatie
Aan de Oudedijk is de riolering vervangen en zijn de tramsporen vernieuwd, de trottoirs opnieuw bestraat en vrijliggende fietspaden aangelegd. Voor deze grootschalige operatie, die op 9 januari startte, moesten 83 volgroeide, gezonde bomen – voornamelijk acacia’s – het veld ruimen.

De Bomenridders hadden op 1 juni 2011 een overleg met medewerkers van Gemeentewerken Rotterdam over de op handen zijnde werkzaamheden en de gevolgen daarvan voor de aanwezige bomen. Wij baalden ervan dat we weer voor een voldongen feit werden geplaatst, want het inrichtingsplan (IP) was al eind 2009 goedgekeurd. De Bomenridders zijn toen niet bij de plannen betrokken. Ook de omgevingsvergunningen voor het kappen van de bomen waren reeds eind 2010 en medio 2011 verleend.

Weinig gecommuniceerd
Uit ervaring wisten we dat bezwaar maken geen zin heeft wanneer een IP eenmaal is vastgesteld c.q. goedgekeurd. Daarom hameren wij er voortdurend bij plannenmakers op om ons en omwonenden ruim op tijd te informeren als dergelijke plannen op stapel staan. De ambtenaren van Gemeentewerken gaven toe dat in het voortraject te weinig met de omgeving is gecommuniceerd.

Verder pleitten wij voor het sparen van zo veel mogelijk bomen door verplanting, maar dat zat er niet in. “Er staan goeie bomen tussen, heel mooie robinia’s. Maar die zijn gigantisch. Die durf ik niet te verplanten,” zei de groenbeheerder van Gemeentewerken. Hij zou de bomen kunnen innemen – daar kunnen robinia’s goed tegen – maar daarna zouden het ‘dwarrels’ worden: bomen die speciale zorg nodig blijven hebben.

Los zand
Twee platanen bij de Hoflaankerk zouden verplant worden, omdat ze na de herinrichting vol in het nieuwe fietspad kwamen te staan. Helaas bleek dat deze markante bomen niet verplaatsbaar waren. Doordat de bomen in los zand stonden, kon er geen goede kluit worden gevormd. Wij stelden nog voor om dan het nieuwe fietspad op te schuiven, maar ook dat was niet mogelijk.

Het viel ons op, toen we de goedbezochte bewonersavond in mei 2011 bijwoonden, dat De Bomenridders de enigen waren die naar de bomen vroegen. De andere mensen waren vooral geïnteresseerd in vervangend vervoer (de tram zou een jaar lang niet rijden), over de breedte van de fietspaden, oversteekplaatsen en de snelheid van het autoverkeer.

Voor de gesneefde bomen komen nu 150 stuks zilveresdoorns terug, met een omtrek van 20-25 cm.
Dat ze maar hard en voorspoedig mogen groeien.