Warmtebedrijf kapt teveel bomen

“Wat kan ik nog doen?” vraagt de voorzieningenrechter. Want de bomen in het Bonairepark in Hoogvliet zijn al omgezaagd. “Er was een vergunning verleend voor het kappen van 11 bomen,” zegt de voorzitter van Bewonersvereniging Nieuw Engeland. “In plaats daarvan zijn er tussen het Arubaplein en de Aveling 148 bomen gekapt en over de gehele breedte, tussen de Aveling en de Digna Johannaweg, zo’n 500 bomen. Allen met een omtrek van meer dan 50 cm.” Dat vindt de voorzieningenrechter heel spijtig, maar dat Warmtebedrijf Infra N.V. ietsje teveel bomen heeft laten kappen dan afgesproken, kan hij niet meer ongedaan maken. Gedane zaken nemen geen keer. Van een spoedeisend belang is geen sprake meer.

Groen
“Het Warmtebedrijf Rotterdam is een mooi, groen initiatief” lezen we in een fact sheet op internet. Ja, ja. Maar met bomen heeft dit ‘groene’ bedrijf kennelijk heel wat minder op, getuige de uit de klauwen gelopen kapactie eind februari. Een verzoek om een voorlopige voorziening, ingediend door de Hoogvlietse Bewonersvereniging Nieuw Engeland, heeft de kaalslag niet kunnen voorkomen. De hoorzitting diende maandag 27 februari 2012 bij de rechtbank Rotterdam. Maar omdat de bomen al om lagen, viel er voor de voorzieningenrechter weinig tegen te houden.

Stichting De Bomenridders Rotterdam diende geen bezwaar in toen het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoogvliet in juni 2011 omgevingsvergunningen verleende voor het kappen van bomen voor de aanleg van een warmtenetwerk. Immers: in plaats van het verbranden van fossiele brandstoffen (olie, gas) wordt gebruik gemaakt van restwarmte. Hierdoor komt er minder CO2, een broeikasgas dat voor opwarming van de aarde zorgt, in de atmosfeer. Maar na deze grove actie gaan wij aangifte doen van illegale kap.

Ingewikkeld
Voor de aanleg van een warmtenetwerk door de noordrand van Hoogvliet vroeg Warmtebedrijf Infra N.V. in mei 2011 een omgevingsvergunning aan voor het kappen van 3 bomen en 5.880 mbosplantsoen in het Bonairepark. Gemeentewerken Rotterdam vroeg daarnaast een vergunning aan voor het kappen van 2 enorme populieren, 455 m2 bosplantsoen en de dunning van 632 m2 bosheesters, eveneens voor het warmtenetwerk. Om het ingewikkeld te maken: van het bosplantsoen werd 3.787 m2 ‘reeds gerooid in verband met de aanleg van het Bonairepark’, volgens de aanvraag van Warmtebedrijf Infra N.V.. In de aanvraag van Gemeentewerken staat echter dat 3.787 m2 bosplantsoen reeds werd gerooid ‘in verband met de aanleg van het warmtenetwerk’. Burgers raken helemaal het spoor bijster als tevens blijkt dat Gemeentewerken Rotterdam een omgevingsvergunning heeft aangevraagd voor het kappen van 55 bomen en 5.891 mbosplantsoen in verband met de herinrichting van het Bonairepark.

Ondoorzichtig
Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoogvliet en het Warmtebedrijf laden met deze ondoorzichtige omgevingsvergunningen de verdenking op zich dat zij gebaat zijn bij verwarring: want hoeveel bosplantsoen moet nu werkelijk worden gerooid voor welk doeleinde?

Het bestuur verleent in juni 2011 – in verband met de aanleg van het warmtenetwerk – omgevingsvergunningen aan Warmtebedrijf Infra N.V. voor het rooien van 11 bomen en 5.880 m2 bosplantsoen in het Bonairepark en aan Gemeentewerken Rotterdam voor het kappen van de 2 populieren en 455 m2 bosplantsoen in park De Heerlijkheid. Daarbij wordt van het te rooien bosplantsoen 3.787 mreeds gerooid in verband met de herinrichting van het Bonairepark. In jui 2011 wordt aan Gemeentewerken Rotterdam een vergunning verleend voor het kappen van 58 bomen en 5.891 m2 bosplantsoen in verband met de herinrichting van het Bonairepark. “Van het bosplantsoen wordt 3.787 m2 reeds gerooid vanwege de aanleg van het warmtenet.”

Vernietigd
Feit is, dat van de groene noordrand van Hoogvliet nu een strook van zo’n 20 meter breed is vernietigd. Exclusief de bomenkap die nog moet plaatsvinden voor de verbreding van de A15. In januari is A-Lanes in opdracht van Rijkswaterstaat begonnen met het kappen van bomen ten oosten van het Gaderingviaduct in Hoogvliet. Maar tussen de Aveling en het Digna Johannaviaduct, waar het Bonairepark ligt, moet ook een strook bomen verdwijnen voor een parallelbaan van 2 rijstroken. Deze kap zal naar verwachting begin 2013 plaatsvinden. Daarna zal er nog bitter weinig van het Bonairepark resteren, vrezen wij. Alle mooie vergroenings- en herplantbeloftes ten spijt.

 

Kaalslag Bonairepark Hoogvliet Bomenridders Rotterdam Bewonersvereniging Nieuw Engeland Warmtebedrijf Infra N.V. februari 2012

Warmtebedrijf Infra N.V. heeft grof huisgehouden in het Bonairepark.


10 Reacties

 1. Ellen Giljam

  En wij burgers maar denken dat we in een democratie wonen. Je mag naar “inspraak”avonden komen, maar de door de burgers gekozen (deel)raadsleden volgen toch hun eigen pad!! Kan niet anders zeggen dan: Asociaal beleid!!

 2. Elke boom die word gekapt uit de buffer tussen de petrochemische industrie en de woningen is er een teveel…
  Bewoners zijn een petitie gestart voor groene compensatie. http://groenegordelterug.petities.nl/ Zeg het voort!

 3. Elke boom die wordt gekapt tussen de petrochemische industrie en de woningen is er 1 teveel…
  Bewoners zijn een petitie gestart voor groene compensatie aan het park. http://groenegordelterug.petities.nl/

 4. C van den Broek

  We mogen vaststellen dat door de abrupte wijziging van een groot deel van de Hoogvlietse infrastructuur, de gedwongen aanleg van een stadsverwarming en het kunnen verschuilen achter een, door de portefeuillhouder zelf verklaarde, definitie van wat nu eigenlijk bosgebied mag worden genoemd,er bestuurlijke verwarring is onstaan bij ons dagelijks bestuur. Natuurlijk krijgen de vertegenwoordigers van de bewonersverenigingen de schuld. We hadden de procedures moeten volgen. De portefeuillhouder verschuit zich achter haar taaktstellende bekwaamheid. Het staat immers in het APV en als gevolg van deze subjectieve interpretatie zijn de juiste maatregelen genomen… De droom van de modernistische stad en sociale cohesie wordt wederom door ons dagelijks bestuur in diskrediet gebracht nog voordat alle projecten zijn gerealiseerd.

 5. C van den Broek

  Het Bonairepark is, door de ambtelijke opstelling door het dagelijks bestuur, langdurig vernield. Dit mede door de gedwongen aanleg van een stadsverwarming en de vrije interpretatie door de verantwoordelijke portefeuillehouder inzake de definitie van het begrip bosstruiken zoals geformuleerd in het APV.

  De verantwoordelijke portefeuillehouder verantwoordt het door haar uitgevoerde beleid als juridisch juist. Mogelijk is dit feitelijk correct maar deze opstelling geeft wederom weer dat de droom van een modernistische stad met inspraak van bewoners, door deze ambtelijke opstelling, in duigen ligt!

 6. Nellie

  Om een heel oude van Wim Kan aan te halen:
  “Elke morgen lees ik stomverbaasd in de krant wat ik nu weer wil.

 7. Alle bewoners in Hoogvliet Noord, maar zeker de bewoners van de wijk Nieuw Engeland, zijn de dupe van deze geheime afspraak tussen deelgemeente Hoogvliet, Rijkswaterstaat en het Warmtebedrijf NV. Nu al veel meer geluidsoverlast! Wij willen alle gekapte bomen terug. Steun de Bewonersvereniging Nieuw Engeland! Reageer en ik neem contact met u op.

 8. Ongekend wat er gebeurd is, Ik woon nu ruim 8 jaren in Hoogvliet. Die groene gordel was juist om die lelijke schoorstenen e.d. een beetje te camoufeleren, na een natuurlijke ‘ kale’ periode van winter, had ik gehoopt dat er weer veel mooie groene blaadjes aan de bomen zouden komen. Hebben de ‘heren’ ambtenaren en bouwers, niet op school leren tellen ? 11 bomen kappen en dan ‘iets’ meer kappen, namelijk zo’n 500 stuks. Eeuwig zonde, al sta je nog in je gelijk (je staat de komende 20 a 30 jaren, lelijk in de kijker. Dan nog zo’n dooddoener, een herplantingsbeleid. Her en der komen van die jonge boompjes die niet veel groter zijn dan bij de Intratuin. Bomen houden lelijke uitzichten tegen, houden auto geluid tegen, bomen maken van CO2 weer schone lucht !
  Naast het niet kunnen tellen, lijkt hier het economische belang boven het ecologische te gaan. Wat kun je hiernog aan doen ? Laat de daders een operatie ondergaan, waarbij maar 1 long weggehaald wordt, met als belofte, die long krijg je terug en dan laten we deze op z’n rug transplanteren. Het is niet te hopen dat ‘ wij’ ons toevallig (ook) “vertellen”. En hoe zo zeuren ?? je hebt toch 2 longen, 1 op z’n oude plaats en eentje op ‘ je rug’. Leer er maar mee leven joh !

 9. B.A. ter Horst

  Tja, en dan in de combi van 3 projecten (stadsverwarming, restwarmtevoorziening en herstructureringsplannen parkranden) gewoon alles op een hoop gooien. Wat maakt het uit, hier een boompje kappen meer. Laten we gewoon ook de Venezuelaweg er maar bij pakken. Onder het mom van ‘we waren verplicht om ook nog een parkeerplaats bij de Heerlijkheid te maken’. Dus laten we alles maar in een keer omhakken. Maar:
  Wie wil er nou nog naar dat onherbergzame stuk heuvel en omgeving kijken!?! De raffinaderij staat in je achtertuin!
  Enne, laten we niet vergeten dat er ook nog wat te wachten staat bij de aanleg van de nieuwe Botlekbrug! Mensen let op dat er ook nog herstructureringsplannen zijn voor Ruigeplaatbos. Zichtlijnen betekent ‘bomen kappen’..

 10. Nu beginnen ze aan de kinderboerderij de Oedenstee aan de Marthalaan.
  Wetsvoorstel wordt ingediend om de Oedenstee te sluiten.
  Het is werkelijk een gotspe.
  Weg met deelgemeente Hoogvliet, weg met al die dure ambtenaren die hun werk niet naar behoren doen. Opheffen en wel zo spoedig mogelijk.

Reageer!


Gedeeld