Voor de 40 bomen aan de Denenburg en Geuneburg in de deelgemeente Charlois was het te laat, maar zullen de imposante bomen aan de westzijde van de IJsselmondse Emelissedijk (zie bovenstaande foto) nog van de zaag gered kunnen worden? Een medewerker van Estrade laat weten dat de projectontwikkelaar niet onnodig bomen kapt.

Losse schroeven
De Rotterdamse woningcorporatie Vestia bleek te kampen met een tekort van ‘enkele miljarden’, meldden de media eind januari. Nieuwbouwplannen komen daardoor op losse schroeven te staan. Toch zijn er al vele bomen gekapt om de grond bouwrijp te maken, zoals in de deelgemeente Charlois.

Nu staat het herinrichtingsplan van de Emelissedijk onder druk door alle commotie rond Vestia/Estrade. Dit is te lezen in de voortgangsrapportage van 6 maart van de Commissie Ruimte in de deelgemeente IJsselmonde. Terwijl op 17 januari een omgevingsvergunning was verleend voor het kappen van 19 forse bomen (8 esdoorns, 10 essen en 1 hemelboom) aan deze straat in verband met herinrichting.

Medewerkers van de werf IJsselmonde konden niet verzekeren dat de bomen er nog staan. Wel is het zo dat de werkzaamheden aan de Thamerdijk en Velgersdijk zijn uitgelopen; aan de Emelissedijk is men nog niet toe. Zolang er echter geen duidelijkheid is over de plannen, blijven de bomen staan, laat een projectleider van Estrade telefonisch weten. “Wij gaan niet onnodig bomen kappen.”

 

Geuneburg Denenburg Ringelenburg Kronenburg Hof van Zuidwijk deelgemeente Charlois 40 bomen gekapt Vestia

Tussen de Geuneburg en Denenburg in Charlois zijn in januari 40 bomen gekapt voor het nieuwbouwproject ‘Hof van Zuidwijk’ van Vestia. Deze woningcorporatie blijkt echter miljarden euro’s schuld te hebben.