Het bestuur van de gemeente Rotterdam zegt veel waarde te hechten aan groen in de stad.
Bomen zijn een ‘belangrijke succesfactor’ voor ‘de inrichting van de buitenruimte’, schrijft voormalig wethouder Lucas Bolsius in het voorwoord van de Bomenstructuurvisie. Bouwers, gravers en stratenmakers hebben echter lak aan die groenstructuren in de openbare ruimte, getuige de vele treurigstemmende omstandigheden waarin bomen verkeren bij werkzaamheden.

Neergekwakt
Geregeld springen ons de tranen in de ogen als wij door de stad fietsen en bomen onder erbarmelijke omstandigheden zien kwijnen bij werkzaamheden in de buitenruimte. Geen bescherming om de stam, zware loodsen bovenop het wortelpakket en/of hopen zand die bij bomen zijn neergekwakt. De zogeheten ‘grondroerders’ en stratenmakers trekken zich helemaal niets aan van de Bomenposter en het RAW-bestek*. Tevens ontbreekt het aan handhaving op dit gebied.

Bescherming
“Stadsbomen hebben recht van bestaan en daarom dient met zorg met bestaande beplantingen te worden omgegaan,” aldus de gemeentelijke Bomenstructuurvisie. Ook in de zogeheten RAW-bepalingen, waar grond-, water- en wegenbouwers zich aan moeten houden, is bescherming van groenstructuren opgenomen. Maar dan moeten bouwers en grondroerders zich hier ook echt aan houden en deze voorschriften opnemen in hun ‘bestekken’. Dat zijn – volgens de Dikke Van Dale – nauwkeurige beschrijvingen van opzet, uitvoering, te gebruiken materialen, regeling der werkzaamheden en kosten.

 

* RAW staat voor Rationalisatie en Automatisering in de Grond-, Water- en Wegenbouw