Skip to main content

De 3 grootste hemelbomen, staande aan de Schopenhauerweg, blijven behouden. Dat heeft de beheerder van de werf tijdens de hoorzitting op 9 juli bekendgemaakt. Voor deze bomen, en nog 12 andere exemplaren aan de Bierens de Haanweg, was op 22 februari een omgevingsvergunning voor kap verleend.
De Bomenridders dienden een bezwaar in, ondersteund door 17 omwonenden. Daarnaast stuurden nog 4 bewoners een brief naar de deelgemeente waarin zij kenbaar maakten het niet eens te zijn met de kapplannen. Eén bewoonster zamelde zelfs 153 handtekeningen in van mensen uit de buurt die de bomen willen behouden.
De Bomenridders dienden tevens een pro-formabezwaar in tegen de verleende omgevingsvergunning voor het kappen van nog 1 hemelboom aan de Bierens de Haanweg op 1 juni.

De hemelbomen moeten wijken in verband met herinrichting en rioolwerkzaamheden in de beide straten.

Bodemverbetering
In een notitie van Gemeentewerken lazen wij dat bij 5 hemelbomen met een goede kwaliteit de standplaats verbeterd zou moeten worden. Deze bomen zouden dus gespaard blijven. Van de overige bomen kregen 4 stuks het predikaat ‘matige kwaliteit’ en werden 7 exemplaren als ‘slecht’ gekwalificeerd. De beoordeling is gebaseerd op ‘de huidige omstandigheden’. Met andere woorden: bodemverbetering zou ook voor deze ‘minkukels’ lucratief kunnen zijn. Toch kiest men voor kap, en wel van 15 bomen. Terwijl 11 exemplaren ‘matig’ en ‘slecht’ zijn.

Nog verwarrender wordt het, als op de bijgevoegde tekening niet 16, maar 20 hemelbomen zijn beoordeeld. Hiervan zijn er 6 goed, 6 matig en 8 slecht. Het aantal hemelbomen met een matige en slechte kwaliteit komt daarmee op 14.

Als we de tekening met de te kappen bomen bestuderen die bij de kapaanvraag hoort, zijn we het spoor bijster. Door 2 volwassen, gezonde, als ‘goed’ aangemerkte hemelbomen staat een groot kruis. Oftewel: worden omgezaagd. Deze bomen zouden toch standplaatsverbetering krijgen?

Ophoging
Wij vroegen na bij de werf hoe het zat. Volgens de eerdergenoemde notitie zou de straat, die is verzakt, met een zandlaag van ‘hooguit 20 cm’ worden opgehoogd. Bomen verdragen dit. Maar de laatste concept-bestektekeningen wezen uit, dat een ophoging van circa 30 cm nodig is. En daar zijn hemelbomen niet tegen bestand. Dus voor 10 cm extra ophoging kapt men zonder pardon 50-jarige, gezonde bomen om? Wij vroegen ons af of dat niet anders kon en stelden deze vraag ook aan de werfmedewerkers.

Want bomen vertegenwoordigen óók kapitaal, naast al die andere voordelen die zij bieden (bomen verfraaien de leefomgeving, ze filteren schadelijke stoffen uit de lucht, ze verminderen hittestress en klimaatverandering, ze zetten mensen tot beweging aan, ze bieden schuil- en nestelplaats aan vogels en vleermuizen, je kunt er de seizoenen aan aflezen, er bestaat een duidelijke en positieve relatie tussen de waarde van woningen en groen, en mensen voelen zich gezonder en ontspannen in een groene omgeving). Aan een gezonde, 50-jarige hemelboom met een stamomtrek van 173 cm hangt een prijskaartje van zo’n € 8.500,- tot € 11.000,-. Veel mensen beseffen dat niet.

Boomvriendelijke oplossingen
Werfbeheerder Tony Pipping had De Bomenridders beloofd uit te zoeken wat de mogelijkheden waren. Wij hadden voorgesteld om naar boomvriendelijke oplossingen te zoeken, zoals ophogen met lichter materiaal of toevoegen van bomengranulaat, waardoor die 10 cm dikkere laag geen probleem hoeft te zijn voor de hemelbomen. Een andere mogelijkheid is het toepassen van kunststof kratten. In de stad is hier al ervaring mee, zoals in Delfshaven, bij het G.W. Burgerplein. Het aanbrengen van beluchtingsbuizen is ook een optie om de bomen bij een ophoging van 30 cm van voldoende zuurstof te blijven voorzien. Tot slot is liften een boomvriendelijke en duurzame oplossing. Het is in ieder geval een stuk goedkoper dan verplanten, maar ook goedkoper dan rooien.

Vreugde
Tot onze vreugde vertelde Tony Pipping tijdens de hoorzitting dat er maatregelen zijn bedacht. “Het is inderdaad zonde om goede bomen te kappen. Daarom zal er gewerkt worden met licht ophoogmateriaal om de ophoging te compenseren. Standpunt blijft echter wel, dat er alleen geïnvesteerd wordt in de goede bomen en matige bomen, waarbij rekening wordt gehouden met de levensverwachting en de bijzonderheden.”

Het blijft nog wel even spannend. Want wat als blijkt dat de bomen geen goede kluit hebben ontwikkeld en niet gelift kunnen worden? “We gaan ervoor om goede bomen te handhaven,” antwoordde de werfbeheerder. “We kijken of de bomen het blijven doen.” Mocht dat niet lukken, dan zal de werf een nieuwe aanvraag voor een kapvergunning indienen.

Nu maar duimen dat de hemelbomen van goede kwaliteit ‘het blijven doen’.