Skip to main content

Wethouder Buitenruimte Alexandra van Huffelen zou medio december 2012 met een voorstel komen om het Rotterdamse kapvergunningenstelsel te vereenvoudigen. Dit heeft zij echter uitgesteld, ‘gezien de complexe materie en het nadere uitzoekwerk’, zo liet zij in een brief van 21 december weten.

Voorstel
De commissie Fysieke Infrastructuur en Buitenruimte zal in januari 2013 een voorstel van het college ontvangen, beloofde de wethouder Buitenruimte in haar brief. “De komende weken wordt er nog hard gewerkt aan het uitwerken van het voorstel.” Alexandra van Huffelen wil de kapvergunning versoepelen. Ze hoopt op die manier de hoge administratiekosten, die het kappen van een boom met zich meebrengt, te verminderen.

Protest
De invoering van de nieuwe, vereenvoudigde regelgeving in 2010, de zogeheten Wabo, was een dure operatie. Door deze extra onkosten moesten burgers met ingang van 1 januari 2012 fors meer betalen voor vergunningen. Zo legt een Rotterdammer voor het kappen van een boom momenteel € 738,- neer. Dit hoge bedrag heeft tot veel protest geleid. Wethouder Buitenruimte Alexandra van Huffelen staat daarom onder druk van de gemeenteraad, die de kosten van de kapvergunning wil verlagen.

Naïef
De wethouder denkt dat ze met ‘een deugdelijker systeem’, lees: een vereenvoudiging van het kapvergunningenstelsel, hieraan tegemoet kan komen. En dat daarmee tevens het bomenbestand in Rotterdam goed beschermd blijft. Deze naïviteit is haar misschien niet kwalijk te nemen, omdat veel gemeenten, die besmet zijn geraakt met het dereguleringsvirus, deze mythe heel hard van de daken schreeuwen.

Verschraling
Voor Hans Kaljee, werkzaam bij de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam, is het klip en klaar: “Dit is puur een bezuinigingsoperatie. Het is de foute weg als je het hebt over zorgvuldig met groen omgaan, want dit zal juist tot verschraling van groen leiden. Een bomenverordening kun je eenvoudigweg niet versimpelen.”