Een viertal populieren langs de Stationssingel, ter hoogte van de bouwketen van Mobilis, zouden niet behouden kunnen blijven in verband met komende bouwactiviteiten. Dit liet ProRail De Bomenridders eind juli in een e-mail weten. Wij polsten de bewoners of zij van de kapplannen op de hoogte waren. Niet dus. Tijdens een overleg met bewoners, Bomenridders en medewerkers van ProRail medio augustus is overeengekomen dat de populieren niet omgezaagd zullen worden. De bomen worden nu gesnoeid, zoals dat ook eerder met de bewoners was afgesproken. Hiermee zijn de fraaie en beeldbepalende populieren voorlopig gered.

ProRail had al een omgevingsvergunning voor kappen aangevraagd. Maar de bewoners, gealarmeerd door het nieuws van De Bomenridders, namen meteen contact op met de spoorwegbeheerder om verhaal te halen. Daarop werd de aangevraagde vergunning snel weer ingetrokken.

Glazen platen
Vanaf oktober 2012 wordt er gewerkt aan een grondwerende wand langs de spoorbaan. Ook wordt de fundering van de nieuwe stationskap gerealiseerd. Daarna worden op de locatie van de bomen de spanten van de nieuwe gevel geplaatst, om daar vervolgens glazen platen in te zetten. ProRail onderzocht of deze werkzaamheden uitgevoerd konden worden met behoud van de 4 populieren. “Helaas is dit niet haalbaar,” liet de communicatiemedewerkster van ProRail ons weten. “Vervolgens is gekeken of het werk uitgevoerd kon worden als de bomen ingrijpend gesnoeid zouden worden.” Hierop nam ProRail contact op met de werf Noord.

Visuele kwaliteit
Een medewerker van de werf deed onderzoek naar de populieren en liet weten dat ingrijpend snoeien (het inkorten van de takken met 5 meter) ten koste zou gaan van de visuele kwaliteit. Ook zouden de bomen topzwaar worden en daardoor verminderd stabiel. ProRail concludeerde op basis van deze gegevens dat het omhakken van de bomen dan de beste optie zou zijn. Maar dan heb je helemaal niets meer. Bovendien waren de bewoners verbolgen, omdat er afspraken waren gemaakt.

Bedrog
Een buurtbewoner zei tijdens het overleg met ProRail: “Eerst konden de bomen blijven staan. Wat is er veranderd? Dat er iets aan de populieren moet gebeuren in verband met die nieuwe gevel, staat al 5 jaar op het programma. Het was de afspraak dat de bomen gesnoeid zouden worden en daar was iedereen het mee eens. En ineens verandert dat.” De bouwmanager van ProRail antwoordde: “Dit is pas later boven water gekomen, na het gesprek met de werf.” Hierop zei een andere bewoner: “Ik vind het heel vervelend als ik jarenlang afspraken maak en dat er dan achter onze rug om met de gemeentewerf wordt gepraat.” “Ik beschouw dit echt als bedrog,” reageerde een bewoonster. De bouwmanager bood daarop zijn excuses aan. “Ik heb nooit de intentie gehad om achter jullie rug om te handelen.”

Uiteindelijk kwamen de deelnemers aan het overleg met elkaar overeen dat de 4 populieren niet worden gekapt, maar gesnoeid, zoals ook al eerder was afgesproken met de bewoners.

Bedreigd
Hiermee zijn 4 populieren voorlopig gered. Maar naast het station wordt begin volgend jaar ook een geluidsscherm gerealiseerd, meldde ProRail in hetzelfde e-mailbericht aan ons eind juli. En ook voor de aanleg van dit scherm moet een viertal bomen worden gekapt. Het groene scherm aan de Stationssingel blijft vooralsnog bedreigd.