Voor 14 grote linden, vlakbij het eindpunt van tramlijn 7 op de Burgemeester Oudlaan, werd op 24 juli 2012 een omgevinsgvergunning verleend voor kappen.

Havenslib
De nieuwe ondergrondse parkeergarage van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) – voor 1.000 auto’s – moest toegankelijk worden. De vergunning vermeldde als alternatief: verplanten. Maar er was een plaatselijk probleem: de grond was verontreinigd door ophoging met havenslib. De linden hadden er geen last van. Die pasten zich vernuftig aan door middel van zogeheten fytoremediatie.
Een bijkomend probleem was de intussen verhoogde grondwaterspiegel ter plaatse. En er liepen kabelstroken van de EUR door het terrein. Van de milieudienst Rijnmond DCMR was een aparte vergunning nodig voor de verplant en er werden strenge eisen gesteld.

Hulde
Intussen hadden de Bewonersvereniging Kralingen-Oost en De Bomenridders in een bezwaar grote druk gezet op verplanting in plaats van kappen. De mensen van de werf Kralingen-Crooswijk hebben als leeuwen gevochten om tussen zoveel instanties deze complexe zaak te klaren. Het is gelukt om vrijwel alle bomen te sparen en in de directe omgeving terug te plaatsen. Daardoor is de fraaie groene Burgemeester Oudlaan intact gebleven. Hulde aan alle betrokkenen en al hun grote materieel.