Het is een naargeestig gezicht: 3 omgezaagde abelen en een leeg plantvak, waar een abeel stond die met wortel en tak is gerooid. De Bomenridders aanschouwden deze bomensloop op vrijdagochtend 6 januari nabij het Oostplein in Kralingen-Crooswijk. Een omgevingsvergunning voor het kappen van deze robuuste bomen – met omtrekken van 252 tot 284 cm – was ons niet bekend. Of stonden deze bomen op de zogeheten inboetlijst? (dat betekent dat de bomen vervangen worden omdat ze ziek of dood zijn). Het ging om noodkap, vertelde een medewerker van de werf Kralingen-Crooswijk ons desgevraagd.

Tijdens het stormachtige weer de dag ervoor was 1 abeel op de bovenleiding van de tram gevallen. Daarbij raakte ook een vrouw gewond. De werfmedewerker vertelde dat de wortels van de omgewaaide boom aangetast bleken te zijn door schimmels, met rotting tot gevolg. Een deskundige heeft de vervolgens de overige 3 abelen gecontroleerd. Die zijn terstond gekapt.

“Abelen krijgen ondergronds problemen als ze ouder worden,” licht de beheerder van de werf Kralingen-Crooswijk toe. Een boomtaxateur heeft de bomen direct na het ongeval beoordeeld. De omgewaaide abeel bleek te zijn ingerot bij de wortels. De boom daarnaast, richting Goudsesingel, was ook aangetast onderaan de stam. De taxateur kon een stalen pen 30 centimeter diep in het vermolmde hout steken. Daarom is die abeel ook gekapt. De boom die het dichtst bij de Goudsesingel stond, had plekken onder de schors. De boom die het verst van de Goudsesingel af stond, was nog vrij goed. Maar deze boom kwam nu wel vrij te staan, met meer windvang tot gevolg. In eerste instantie wilde men deze twee abelen behouden door ze kort te zetten (= heel sterk snoeien). Maar omdat het zo hard waaide, zijn deze bomen toch gekapt.

Abeel Boezemweg aangetast bruinrot

Bij de stamvoet van een aangetaste abeel is duidelijk de structuur van bruinrot te zien (foto: werf Kralingen-Crooswijk)

Het blijft echter jammer dat Kralingen-Crooswijk weer vier markante bomen armer is.