Met zijn graafmachine trekt een werknemer van aannemer Baas b.v. de wortels van bomen in de Zomerhofstraat zonder blikken of blozen kapot. De kabelboer is bezig met het graven van een sleuf waar een gele plastic buis in komt te liggen. De Bomenridders slaan met afgrijzen de vernieling gade en bellen de werf Noord om alarm te slaan.

Ziektekiemen
Een poosje later staat een boomtechnisch adviseur van Gemeentewerken de boomwortels door te zagen. “Ik doe nu het werk dat de aannemer eigenlijk moet doen,” moppert de man, gestoken in een oranje jas. De adviseur, ingeseind door de werf Noord, zegt ‘niet blij te zijn’ met wat hij aantrof toen hij op de plaats des onheils arriveerde. Door de boomwortels door te zagen wordt de wond verkleind, waardoor ziektekiemen minder kans hebben om de boom aan te tasten, legt hij aan De Bomenridders uit. Een opzichter van Baas TBI techniek, gekleed in een gele jas, staat erbij en kijkt er onbewogen naar.

‘Groenbeleid’
“Het is woekeren met de ruimte,” is een vaak gehoorde verzuchting in Rotterdam. Bomen moeten concurreren met kabels en leidingen, verharding, parkeerplaatsen, enzovoort. Toch vindt de gemeente bomen van groot belang voor de stad. In april 2010 stelde de gemeenteraad unaniem de Bomenstructuurvisie vast. De Bomenridders zijn heel blij met dit document. Helaas moeten wij vaak constateren dat al die mooie groene voornemens voornamelijk met de mond worden beleden. Deelgemeenten trekken zich weinig tot niets aan van de stedelijke Bomenstructuurvisie, want zij hanteren hun eigen ‘groenbeleid’, of dat er nu is of niet.

Lijdend
Volgens de Rotterdamse bomenbijbel zouden bomen leidend moeten zijn bij (her)inrichting en ontwerp. Toch delven ze steeds weer het onderspit bij rioolvernieuwing en herinrichting. Ook wordt niet geanticipeerd op ophoging, wat geregeld moet plaatsvinden in een permanent verzakkende stad. En bij kabelboeren bestaat eenvoudigweg geen respect voor bomen, getuige de achteloosheid waarmee zij sleuven graven. Bomen zijn eerder lijdend dan leidend in Rotterdam.

Boombewustzijn
“Hoe kunnen we dit soort problemen in de toekomst vermijden?” vragen De Bomenridders zich hardop af. Hoe is wegenbouwers, beton- en kabelboeren meer respect voor bomen en meer ‘boombewustzijn’ bij te brengen? Hoe kan ervoor gezorgd worden dat zij veel zorgvuldiger met groenstructuren omgaan? De opzichter van Baas zegt dat de bomen gewoon niet zo dicht op kabels en leidingen geplant moeten worden. “Men moet gewoon het bestek lezen,” riposteert de boomtechnisch adviseur van Gemeentewerken. “Kijk: die kabel hier in de grond laten ze wél intact.” De opzichter reageert als door een wesp gestoken: “Maar die staat ook op de tekening.” Waarop wij en de boomtechnisch adviseur in koor uitroepen: “Maar de bomen ook!”