Skip to main content

Terwijl de provincie Zuid-Holland zo’n 70.000 woningen uit haar nieuwbouwplannen schrapt, zet de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek nog een tandje bij qua huizenproductie. Een jaar geleden werd een fraaie groenstrook achter de Verdilaan e.o. opgeofferd voor kapitale villa’s. Nu dreigt ook het voormalige sportterrein achter de Van Ballegooijsingel te verstenen.

Voorbarig
Het dagelijks bestuur laat er geen gras over groeien: de omgevingsvergunning voor het kappen van 47 bomen en 7.175 m² bosplantsoen is inmiddels verleend. Dit, om het terrein bouwrijp te maken en het oppervlaktewater uit te breiden. De Bomenridders vinden de kapplannen erg voorbarig, want het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk. Het Programma van Eisen is in de maak en waar de herplant uit bestaat is onduidelijk, omdat het inrichtingsplan nog bepaald moet worden.

Voetbalvereniging S.M.V. (‘Steeds Moedig Voorwaarts’) fuseerde op 1 juli 2007 met sportclub Duyvestein en verliet het sportcomplex aan de Van Ballegooijsingel. Het voornemen is nu om op de vrijgekomen sportvelden 25 kavels voor vrijstaande woningen te realiseren.