De 4 abelen aan de Boezemweg, die begin januari tijdens een stormachtige avond uit veiligheid werden gekapt, worden door nieuwe bomen vervangen. Dit laat de deelgemeente Kralingen-Crooswijk weten op de pagina’s ‘Dg Nieuws’ in de Havenloods van 25 januari.

Nieuwe bomen voor Boezemweg
Vier uit veiligheid gekapte abelen worden vervangen

In maart/april, voordat het plantseizoen eindigt, komen vier nieuwe bomen terug op de Boezemweg.

Welk type boom er terug komt, wordt nog onderzocht. Voordat de vier bomen geplant worden, voert Gemeentewerken een onderzoek uit naar de ondergrond van de groeiplaatsen aan de Boezemweg. Door de tegelverharding worden zware eisen gesteld aan de nieuw te planten bomen.

Abelen
De vier nieuwe bomen worden geplant ter vervanging van de vier oude abelen die in de nacht van 5 op 6 januari noodgedwongen gekapt zijn. Op donderdagavond 5 januari waaide tijdens een flinke storm een van de abelen om. De abeel viel op de bovenleiding van de tram en daarbij raakte een vrouw lichtgewond. De Boezemweg is tot diep in de nacht om veiligheidsredenen afgesloten voor al het verkeer.

Inspectie
De brandweercommandant heeft samen met de boomdeskundige van Gemeentewerken de situatie aan de Boezemweg die nacht beoordeeld en de abelen geïnspecteerd. De omgewaaide boom bleek ernstig aangetast te zijn door bruinrot. Bij bruinrot vestigen schimmels zich in de binnenste kern van de boom, met rotting tot gevolg. Van buitenaf is hier vaak niets van te zien. Deze aantasting maakt de boom erg kwetsbaar en deze kan daardoor ogenschijnlijk spontaan afbreken.

Naast de omgewaaide boom stonden nog drie abelen. Na inspectie bleek ook een tweede boom ondergronds aangetast en een derde boom had plekken onder de schors. Bij het kappen van deze bomen kwam de vierde boom nu vrij te staan, met meer windvang tot gevolg. In eerste instantie hoopte men de boom te kunnen behouden door deze kort te snoeien, maar door de sterke wind en uit veiligheidsoogpunt moest ook deze boom worden gekapt.

Zorgplicht bomen
In Nederland kent men een zorgplicht voor bomen. Dat houdt in dat iedere eigenaar verantwoordelijk is voor de veiligheid in algemene zin rondom de boom. Bij de zorgplichtschouw in 2009 is gebleken dat de vier abelen vanwege hun leeftijd en gezondheid voor 2015 vervangen moesten worden. De beheerder van de Werf Kralingen-Crooswijk: “We proberen bomen zo lang mogelijk in stand te houden, maar soms ontstaat er een gevaarlijke situatie waardoor wij genoodzaakt zijn tot kap over te gaan.”

Noodkap
Ondanks de regelmatige veiligheidsinspecties kan het voorkomen dat een boom een direct gevaar voor de omgeving vormt. In dat geval mag de gemeente – op advies van de gemeentelijke boomdeskundige – een boom vellen zonder de kapvergunningprocedure te doorlopen. Dit heet een noodkap. De boom wordt dan direct of anders binnen enkele dagen gekapt.

Portefeuillehouder Buitenruimte Jock Geselschap: “Groen is in Kralingen-Crooswijk heel belangrijk. Het is jammer dat deze mooie, oude bomen gekapt moesten worden. De omstandigheden waren in de nacht van 5 op 6 januari echter dusdanig extreem, dat de veiligheid op straat voorop stond. Gelukkig worden er binnenkort nieuwe bomen geplant, die ook weer tot mooie, oude bomen kunnen uitgroeien.”