Zeven van de 11 acacia’s aan de oostzijde van de Noorderhavenkade blijven staan. Voor de bomen was een kapvergunning verleend, maar die wordt ingetrokken. Dit kregen De Bomenridders op 3 december te horen van de accounthouder van de deelgemeente Noord. Voor 4 minder vitale bomen wordt een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd.

Wij hadden een bezwaar ingediend, net als een bewoonster, die ook nog eens 44 handtekeningen ophaalde van omwonenden die de bomen willen behouden. Portefeuillehouder Nils Berndsen: “Als mensen per se niet willen, doen we het niet.”
Zo ziet u maar weer: het loont de moeite om op te komen voor het behoud van bomen.