Skip to main content

Een stenige vlakte. Meer was het Eudokiaplein tot voor kort niet. Maar na een opknapbeurt is het plein getransformeerd tot een aangename plek, en is zo veel gezelliger en groener geworden.

Voor er plannen werden gemaakt, is in 2011 eerst aan bewoners en andere belanghebbenden gevraagd naar hun ideeën. Op 24 april dit jaar werd het definitieve plan gepresenteerd op een informatiebijeenkomst op het kantoor van de deelgemeente Noord.

Meer sfeer
“Jullie hebben aangegeven dat het plein groener moet worden,“ vertelde Nils Berndsen, portefeuillehouder Wonen, Sport en Financiën, bij de bespreking van het uiteindelijke ontwerp. Zelf is hij ook voorstander van een groenere deelgemeente. “Er komen meer bomen en meer laag groen in bakken. De banken krijgen meer rugsteun en er komen meer zitplaatsen. Het schaakbord komt als tegels terug op het plein. Verder komt er een nieuwe klok. Hoe dan ook krijgt het plein straks meer sfeer.”

Het Eudokiaplein in steniger tijden

Het Eudokiaplein in steniger tijden  (foto: Mick Otten)

Geslaagd
De portefeuillehouder kan tevreden zijn met het geslaagde resultaat, dat hij op 8 december officieel opende. Het vernieuwde winkelcentrum hoorde daar ook bij.

 

Met dank aan Mick Otten voor het gebruik mogen maken van zijn foto’s