Skip to main content

Zeven volgroeide, gezonde esdoorns staan nu nog fier naast het pand aan de Prins Hendrikkade 56. Maar voor hoe lang? Want tussen de bestaande historische gevels van het Noordereiland en de monumentale spoorbrug DE HEF dreigt een paalwoning te worden ingeperst. Dit gaat gepaard met een inbreuk op het groene gebied rond De Hef, door bewoners Ons Park gedoopt.

Verrassingen
De vergunningsprocedure kent unieke verrassingen: zo zijn er voor de kapvergunning 3 bezwaartermijnen in omloop en voor de bouwvergunning 2 verstrekkingsdata. De Bomenridders hadden dus een ruime keuze om weerstand te bieden tegen dit onzalige en onbegrijpelijke plan, dat zelfs de toestemming kreeg van de ‘onwelstandscommissie‘.

Aandelen
Het dagelijks bestuur schaart zich volledig achter de inbreuk die hiermee wordt gepleegd op het Bestemmingsplan Noordereiland (zie Hoofdstuk 10, p. 44 en verder). En dat met een hardnekkigheid welke zou kunnen doen denken, dat het aandelen heeft in het gebouw. Dit, terwijl het bestuur eigenlijk pal zou moeten staan voor de handhaving en naleving van dit nog geen 2 jaar oude bestemmingsplan, waarin staat dat Ons Park de bestemming GROEN heeft. Als gevolg van de bouw van de ‘stadsvilla’ moeten 7 esdoorns worden gesloopt die in Ons Park staan.

 

Nieuwbouw stadsvilla Prins Hendrikkade Ons Park Noordereiland stichting De Bomenridders

Deze stadsvilla wil architect Kühne tussen Prins Hendrikkade 56 en de monumentale spoorbrug De Hef proppen, wat ten koste zal gaan van 7 gezonde, volgroeide esdoorns en het wijkgroen van ‘Ons Park’ op het Noordereiland.


Medewerking

Ter verdediging van het standpunt van het dagelijks bestuur voerde datzelfde bestuur bij de Bezwaarschriftencommissie van 14 november j.l. het volgende verweer: QUOTE In het bestemmingsplan Noordereiland heeft de strook de bestemming groen. Daarmee is het bouwplan in strijd met het bestemmingsplan. De deelgemeente wil daarom medewerking verlenen aan een procedure om af te wijken van het bestemmingsplan om het bouwwerk mogelijk te maken UNQUOTE.

Krommunicatie
Het is alweer ruim 30 jaar geleden dat Van Kooten en De Bie een sketch hadden met de naam KROMMUNIKATIE. Fijn dat wij daaraan weer eens worden herinnerd!