Skip to main content

Aan de lindebomen in de Van Lennepstraat mankeert helemaal niets. Ze  blaken van gezondheid. Toch heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Delfshaven op 7 mei een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 33 volwassen exemplaren, plus een sierkers. Reden: enkele bewoners die steen en been klagen over honingdauw. Dit plakkerige spul is afkomstig van bladluizen die ’s zomers in de lindebomen zitten. Voor De Bomenridders is het duidelijk: gezonde bomen kap je niet, punt uit.

Een bomenminnende buurtbewoner heeft een fantastische webpagina gemaakt: de anti-kap-support-pagina. Wij hopen uiteraard op veel steun!

Meer groen
Het bestuur van Delfshaven stelde nog geen 3 maanden geleden het Beleidskader Buitenruimte 2011-2022 vast: “[We] willen meer groen in straten en op pleinen.” Maar het laat tegelijkertijd zijn oren hangen naar een paar notoire klagers en kiest daarom voor het laten omzagen van kerngezonde, volwassen bomen. Hoe geloofwaardig ben je dan nog?

Rotbomen
Mevrouw Van Es voert al jaren een verbeten strijd. Die rotbomen in de Van Lennepstraat zullen en moeten weg van haar. “Al jaren klagen we. Als we een vuilniszak in dat ding willen gooien, plakken we. Dit vind ik milieuvervuilend!” laat de bewoonster in een interview met Radio Rijnmond uit 2009 weten. “Dit tast ons woongenot aan.” Ze sprak ook in tijdens de deelraadsvergadering op 1 december 2011, net als De Bomenridders. “We zijn niet tegen groen, maar deze bomen geven zó veel troep!” meende mevrouw Van Es.

Sappige Loten
De luizenoverlast is afhankelijk van het weer. Volgens de groenbeheerders was er in 2010 en 2011, met relatief koele en natte zomers, amper sprake van plakhinder. Nota bene heeft de klaagster het probleem deels aan zichzelf te wijten. Ze eiste voortdurend dat de lindebomen, die ook nog eens te groot zijn in haar ogen, werden gesnoeid. Maar daardoor maken de bomen juist extra jonge loten aan. Een waar smikkel- en smulfestijn voor de gehate bladluizen, die zich massaal op het sappige nieuwe groen storten.

Natuurlijk
Een luizenplaag is een natuurlijke vorm van overlast en duurt in een gemiddelde zomer niet meer dan 3 maanden: daar zaag je geen gezonde, volwassen bomen voor om. En iedere regenbui in de zomer vermindert de overlast een beetje. Voor De Bomenridders is het duidelijk: gezonde bomen kap je niet, punt uit. Bomen leven tientallen, soms honderden jaren en zijn al die tijd mooi en nuttig.