Skip to main content

Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Delfshaven volhardt in zijn standpunt om de gezonde bomen aan de Van Lennepstraat te kappen. Dit staat in de brief die De Bomenridders op 20 december ontvingen. Het bestuur schuift daarmee het advies van de Algemene Bezwaarschriftencommissie (gegrond) en van de rechter (die het besluit eind augustus vernietigde) terzijde.

Rechtbank
Stichting De Bomenridders maakt op 1 juni 2012 bezwaar tegen het kappen van 33 gezonde lindebomen en 1 sierkers in de Van Lennepstraat. Om te voorkomen dat de bomen na het verstrijken van de bezwaartermijn omgezaagd zullen worden, dienen wij ook een verzoek om een voorlopige voorziening in bij de rechtbank.
De rechter vindt dat het dagelijks bestuur van de deelgemeente Delfshaven onvoldoende heeft onderbouwd hoe het kappen van de gezonde linden zich verhoudt tot de Bomenstructuurvisie en het eigen Beleidskader Buitenruimte. Hij schorst op 28 augustus het besluit.

Vraagtekens
Ook de bezwaarschriftencommissie zet grote vraagtekens bij het slopen van gezonde bomen. “De luizenoverlast is een natuurlijk verschijnsel, dat zich maximaal twee maanden per jaar voordoet, soms enige weken per jaar, soms naar stellen in zijn geheel niet.” De commissie adviseert de bezwaren gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen.

Imago
Maar het dagelijks bestuur van de deelgemeente Delfshaven houdt voet bij stuk. Ondanks het groene imago dat de deelgemeente zichzelf graag aanmeet. Het advies van de Algemene Bezwaarschriftencommissie wordt niet overgenomen. “Technisch is er geen reden om de bomen te verwijderen, maar politiek gezien wel degelijk,” aldus het bestuur.