Skip to main content

“Heden, de vierde november negentienhonderdzevenennegentig, verschenen voor mij, mr Nicolaas Kloosterman,” dicteerde de Schiedamse notaris vijftien jaar geleden. Waarna hij de namen opnoemde van Jeanne van der Velden, Leen van den Heuvel, Marcellus Hoornweg, Henk de Bode en het echtpaar Gesina en Ben Marcus. De statuten werden opgesteld en daarmee was stichting De Bomenridders een feit.

Beschermster
De samenstelling van het bestuur is in de afgelopen jaren verschillende keren gewijzigd, maar Jeanne is nog altijd actief als beschermster van bomen – en niet te vergeten struiken. In november 2009 droeg ze het voorzitterschap over aan Isolde van Overbeek.

Marcellus Hoornweg, kunstschilder te Hoogvliet, was de naamgever van het illustere gezelschap. Op 17 oktober 1992 had hij zich, gekleed in een ridderkostuum, vastgeketend aan een boom in hartje Hoogvliet. Hij protesteerde op die wijze tegen de voorgenomen plannen om bomen te kappen voor de renovatie van het winkelcentrum. Dat is twintig jaar geleden: ook al een jubileum. Marcellus was tevens als ridder verkleed naar een deelraadsvergadering gekomen om de raadsleden ervan te overtuigen dat het kappen van een aantal bomen in ‘zijn stad’ onzin was. Dichter en vriend Erwin Karreman kondigde hem daarbij aan als ‘bomenridder’.

Wegomlegging
Het kappen van 476 bomen aan de Digna Johannaweg voor een tijdelijke wegomlegging vormde de aanleiding voor het oprichten van De Bomenridders. Bewoners van de omliggende wijken in Hoogvliet waren woedend over de plannen, maar zij waren volgens de wet geen ‘belanghebbenden’. Omdat de bewoners niet op de bomen uitkeken, hadden zij geen recht van spreken. Zeven mensen waren hier zo verontwaardigd over, dat ze de handschoen opnamen en een stichting in het leven riepen. Van nu af aan kon niemand meer om de groenbeschermers heen.

Navolging
Stichting De Bomenridders kreeg navolging in andere Nederlandse gemeenten: in Amsterdam, Leeuwarden en Breda organiseerden mensen zich die de belangen van groenstructuren wilden behartigen.

Voorzitster van het eerste uur, Jeanne van der Velden, heeft samen met haar ‘ridders’ vele procedures en gesprekken gevoerd en legio bomen gered van de kettingzaag. Ook is er een netwerk opgebouwd van contacten met gemeentelijke diensten en personen. In Hoogvliet hebben De Bomenridders een arboretum opgericht.