Skip to main content

Stadsbomen verdienen zich ruimschoots terug

Een stadsboom is niet goedkoop, maar hij is zijn geld meer dan waard. Dat schrijven deskundigen van Triple E, een kenniscentrum gespecialiseerd in relaties tussen economie en natuur.

Groen goud
Gemeenten zouden er goed aan doen om bij bomen niet langer in termen van ‘beheerkosten’ te denken, maar dit groene goud als een investering in leefbaarheid te zien. Gezonde bomen leggen fijn stof vast, koelen de stad, zetten jong en oud tot beweging aan en verhogen de woningwaarde, schrijven Fred Tonneijck, Berend van Middelburg en Tom Bade van Triple E. Ook leveren bomen een positieve bijdrage aan de verkeersveiligheid.

Baten
Triple E taxeert de economische waarde van het filteren van fijn stof en andere luchtverontreinigende stoffen, zoals stikstofdioxide en zwaveldioxide, door stadsbomen langs drukke wegen op € 41,- per jaar. De jaarlijkse kosten voor de verzorging van gezonde stadsbomen bedragen € 5,- per boom en € 10,- voor een boom met achterstallig onderhoud. Ook de baten van bomen die op plekken staan waar de lucht minder verontreinigd is, zijn hoger dan de onderhoudskosten.

Lees hier het volledige artikel: ‘Bomen in de stad verdienen zich dubbel en dwars terug