Skip to main content

Joost Eerdmans, wethouder Wonen, Verkeer en Beheer in Capelle aan den IJssel, vraagt zich af waarom de gemeente nog kapvergunningen zou verstrekken, als die toch bijna altijd worden verleend. Daarom is hij voorstander van het versoepelen van de huidige regels die bomen moeten beschermen. Ook in Rotterdam klinkt de roep om deregulering en wordt het gemeentelijke bomenbeleid bedreigd.

Kritische kanttekeningen
Edith Stuivenberg, initiatiefneemster van de Bomenstichting Capelle en lid van de lokale KNNV-afdeling, plaatst kritische kanttekeningen bij het nieuwe bomenbeleidsplan in haar woonplaats. Margriet van Dam tekende deze op in de IJssel- en Lekstreek van woensdag 21 november. Het is nogal opmerkelijk – en waarschijnlijk veelzeggend – dat het artikel ontbreekt in de digitale versie van de krant en is vervangen door een ander onderwerp. Sowieso is dit krantenartikel niet op de website van de Capelse weekkrant terug te vinden. Dit riekt naar censuur en daarom plaatst stichting De Bomenridders Rotterdam dit uitstekende artikel op haar website.

 

Bomenstichting Capelle aan den IJssel stichting De Bomenridders Rotterdam bomenbeleidsplan

Bomen in Capelle aan den IJssel kunnen dadelijk, na goedkeuring van het nieuwe bomenbeleidsplan, massaal inpakken. Ook de gemeente Rotterdam wil aan de bescherming van bomen morrelen onder het mom van kostenbesparing (Cartoon: Sandra de Haan, www.sandradehaan.nl).

IJssel- en Lekstreek, woensdag 21 november 2012

“Slikken, een traantje wegvegen en de boom gaat om?“

Als de Capelse gemeenteraad het nieuwe bomenbeleidsplan in 2013 goedkeurt, betekent dat: regels voor minder belangrijke bomen versoepelen en belangrijke bomen beschermen. Edith Stuivenberg van Bomenstichting Capelle en lid van de KNNV is bang dat de burger monddood word gemaakt.

Door Margriet van Dam

Wethouder Joost Eerdmans: “Bijna iedereen die een kapvergunning aanvraagt, krijgt deze nu. Waarom bestaan ze dan nog, kun je je afvragen. We stellen nu samen vast welke bomen, parken, plantsoenen en lanen belangrijk zijn. Daarover zeggen we: afblijven. Dan weet je ook waar minder belangrijke bomen staan, waar geen vergunning meer voor hoeft worden aangevraagd. Hiermee besparen we inwoners, maar ook de gemeente, veel papierwerk en beschermen we toch wat we belangrijk vinden.”

Asfalt
“De kapvergunning wordt vaak afgegeven, dat klopt,” reageert Edith Stuivenberg. “een kwart van deze bomen moet gekapt worden vanwege dood of ziekte. Dat aantal kan worden teruggebracht als standplaatsen beter worden ingericht. Als je een boom in het asfalt zet, weet je dat die een paar jaar later eraan gaat.” Door de kapvergunningen bij te houden, maakt Stuivenberg grafiekjes en plaatst die op www.bomencapelle.nl. Ze wijst erop dat vergunningen niet altijd werden afgegeven, doordat burgers bezwaar konden indienen. Er werd een compromis bereikt, waarbij iedereen tevreden was.

Transparant
Die procedure lijkt er uit te gaan. “Volgens mij was de kapvergunning bedoeld om opnieuw te kijken waarom er moet worden gekapt,” zegt Stuivenberg. “Zo is best veel van kap behoed. Als mensen bezwaar kunnen maken, blijft het democratische gehalte en blijft de gemeente transparant. Ook de kapcriteria moeten helder zijn. De tijd dat de vergunning er niet was (voor 2006), kenmerkte zich door onverwachte kap. De burger had geen invloed. Dat wekte een suggestie van ambtelijke willekeur en macht. Hoe gaat dat straks? Maak je de burger monddood? Is het gewoon slikken, traantje wegvegen en boom gaat om?“

Groene Kaart
De monumentale en beeldbepalende bomen krijgen volgens het nieuwe beleid wel bescherming. Bewoners kunnen deze ook aanmelden voor de Groene Kaart. “Nog geen 1 procent van het Capelse bomenbestand,” aldus Stuivenberg. “Dus 99 procent krijgt geen bescherming. Als je geen aandacht hebt voor bomen die in de toekomst oud kunnen worden, ben je in twintig jaar je monumentale bomen kwijt. Dan heb je 100 procent ‘vogelvrije’ bomen. Denk juist aan een vitaal bomenbestand, zodat je in de toekomst nog monumentale bomen hebt. En de mogelijkheid tot bezwaar maken moet altijd blijven, ook voor die 99 procent!”

Sancties aannemers
Met aannemers die gemeentewerkzaamheden verrichten, worden volgens het nieuwe beleid strakke afspraken gemaakt voor boombescherming. Wie de regels niet naleeft, kan sancties verwachten. Stuivenberg: “Die sancties hadden we al, maar het ontbrak aan controle. Er is nog steeds geen boeteclausule.”