Is een bedrag van € 738,- om een boom te laten kappen gerechtvaardigd? Op de website van Vers Beton woedt hierover een discussie (‘Hoge bomen vangen veel geld’). De Bomenridders zijn van mening dat deze discussie afleidt van waar het daadwerkelijk om gaat, namelijk het grote belang van bomen (en andere groenstructuren) voor onze leefomgeving. Zeker in zo’n stenige stad als Rotterdam waar de luchtkwaliteit ernstig te wensen overlaat. Bomen moeten geen slachtoffer worden van gekrakeel over geld.

Monetaire waarde
Overigens moeten inwoners van Rotterdam ook voor een bouw- en sloopvergunning leges betalen. Aan het aanleggen van een oprit (uitweg) hangt een prijskaartje van € 1.083,-. Afvalstoffenheffing, OZB, waterschapsbelasting: het leven kost nu eenmaal geld. Als wij naar de rechtbank stappen om bomen van de zaag te redden, moeten wij € 310,- neertellen voor een verzoek om een voorlopige voorziening of een beroepsprocedure.

Leefbaarheid
Door zich zo blind te staren op de kosten van een kapvergunning, vergeten mensen dat bomen juist vele voordelen bieden. Bomen zijn hun geld meer dan waard. Zij zijn een investering in leefbaarheid. Een gezonde boom legt fijn stof vast, koelt de stad en zet mensen tot beweging aan. Verder vertegenwoordigen bomen ook een monetaire waarde. Koop maar eens een volwassen boom bij een kwekerij – gesteld dat dat mogelijk zou zijn. Voor een plataan met een omtrek van 120-140 cm moet dan zo’n € 6.000,- tot € 7.000,- worden neergeteld.

Leges
Of het betalen van leges voor het laten kappen van een boom voordelig voor bomen uitpakt, is ongewis. Aan de ene kant zullen mensen het wel uit hun hoofd laten om een boom om het minst of geringste om te laten hakken. Aan de andere kant wordt op deze manier wellicht illegale kap (of andere boomonvriendelijke methoden) in de hand gewerkt.
De praktijk zal het leren.

 

Domme jongen die mij weghaalt stichting De Bomenridders Rotterdam leges bomen kappen

Oscar Wilde: “Een cynicus is iemand die overal de prijs en nergens de waarde van kent.”