Gemeente Rotterdam moet een boete van € 5.000,- betalen voor het illegaal kappen van ruim 100 bomen aan de Oude Kleiweg in Overschie. Dit heeft het Openbaar Ministerie onlangs bepaald. Stichting De Bomenridders deed op 29 april 2011 aangifte van het zonder kapvergunning omzagen van circa 120 bomen op de locatie van een voormalige manege. Zeker 70 bomen waren kapvergunningplichtig. De gemeente moet ook zorgen voor herplant op de kaalgeslagen plek.

Een vrouw die een tuin heeft bij volkstuinvereniging Eigen Hof, alarmeerde De Bomenridders rond medio maart 2011. Zij meldde dat de naastgelegen voormalige manegelocatie aan de Oude Kleiweg was getransformeerd tot een desolate vlakte. Ze stuurde foto’s mee als bewijs.

Bulldozers
Wij gingen ter plaatse schouwen. In het zand stonden sporen van tractorbanden. Wij maakten foto’s en maten zo veel mogelijk omgezaagde bomen op. Zo’n 120 bomen en tientallen struiken waren met behulp van bulldozers vernietigd. Voor de betreffende locatie – Oude Kleiweg 80 – was geen aangevraagde en ook geen verleende omgevingsvergunning voor kap te vinden. Het enige wat we ontdekten, was dat er bouwplannen waren voor dat gebiedje, maar het concept bestemmingsplan zou pas medio 2011 formeel ter inzage liggen.
Volgens een medewerker van de werf Overschie, waar wij navraag deden, waren de bomen niet kapvergunningplichtig. Onze meetgevens spraken dat tegen. Kortom: dit was een duidelijk geval van illegale kap.

Delict
Toch duurde het maar liefst 5 weken voordat wij daadwerkelijk aangifte konden doen van dit delict. Want wij werden weer van het spreekwoordelijke kastje naar de muur gestuurd. De boswachter, bij wie wij eerst aanklopten, verwees ons door naar het regionale Milieuteam (RMT) van de politie. Een medewerker van het RMT beloofde te gaan kijken op de plaats delict, maar liet vervolgens niets meer van zich horen. De boswachter beloofde ons om navraag te doen bij het RMT, waarna het RMT liet weten dat de zaak was uitgezet bij het wijkteam Overschie (politie).

Nog steeds konden wij geen aangifte doen, want de agent wilde eerst zelf uitzoeken of er sprake was van een delict. Maar wij hadden het bewijs in handen – foto’s en tabellen met opgemeten stamomtrekken – en daarom wilden wij aangifte doen. Toen de politieagent met een expert op de locatie had geschouwd, bleek dat er inderdaad sprake was van een strafbaar feit en konden wij eindelijk aangifte komen doen. Dat was op 29 april 2011.

Burgemeester
Wij hebben wethouder Alexandra van Huffelen in kennis gesteld van deze knullige gang van zaken. Zij heeft hierover navraag gedaan bij burgemeester Aboutaleb, maar deze heeft er tot op heden niet op gereageerd.

De gemeente kan in beroep gaan tegen de opgelegde boete en de herplantplicht. Wij zullen op de hoogte worden gehouden door het Openbaar Ministerie.

Illegale kap Oude Kleiweg en De Bomenridders in de media