Skip to main content

De tweede fase van het Spinozapark is van start gegaan, getuige de omgezaagde abeel en hemelbomen aan de Pascalweg. De Bomenridders hadden eind april bezwaar gemaakt tegen het kappen van nog eens 28 bomen. Dat heeft helaas niet mogen baten. Vorig jaar, op 1 maart 2010, werden al 62 gezonde bomen gesloopt voor herinrichting van het Spinozapark. Ook ons bezwaar tegen dit onzalige plan – immers: in een park kap je geen bomen, tenzij ze dood zijn – werd ongegrond verklaard. Met als gevolg dat het Spinozapark steeds kaler wordt en de naam ‘park’ niet meer waardig is.

 

De Bomenridders Spinozapark Pascalweg

Prachtige volgroeide bomen aan de Pascalweg voor ….

De Bomenridders Pascalweg Spinozapark

… en na start van uitvoering ‘fase 2’ ‘herinrichting’ Spinozapark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Bomenridders zijn van mening dat men bij de herinrichting van een park zeker niet moet beginnen met het kappen van volgroeide, gezonde bomen. Om die gekapte bomen vervolgens te ‘compenseren’ met herplant, is al helemaal de omgekeerde wereld. Waarom wordt niet behouden wat er is?

Bomen kappen voor ‘waterberging’ is al even ridicuul. Rotterdam blijkt een ‘hitte-eiland‘ te zijn. Dat verbaast ons niets, met al die verharding. Maar waarom groen inruilen voor blauw, terwijl groenstructuren belangrijk zijn voor de temperatuurregulatiein steden?

De protesten van omwonenden en De Bomenridders tegen het kappen van 90 volwassen, gezonde bomen en ruim een halve hectare bosplantsoen, te weten 6.735 m2, hebben niets uitgehaald. Het bestuur van de deelgemeente IJsselmonde en de dienst Stadsontwikkeling blijven volharden dat het Spinozapark als ‘groen hart’ van Lombardijen fungeert en substantieel bijdraagt aan meer groen en open water in de wijk.

Bewoonster Inge Klip is zeer betrokken bij haar woonomgeving. Geregeld spreekt zij in tijdens deelraads- of commissievergaderingen in IJsselmonde. Haar zorg over het lot van de bomen in de deelgemeente, en met name in het Spinozapark, heeft zij verschillende malen geuit. Op 8 oktober 2009 liet zij weten dat het bestuur eindelijk heeft besloten om bewoners te betrekken bij de herinrichting van het Spinozapark, wat tot vertrouwen bij de bewoners leidde. Maar bij de presentatie van de herinrichtingsplannen zweeg de portefeuillehouder Buitenruimte over het kappen van bomen. De aanvraag voor een kapvergunning voor 69 gezonde bomen in een klein parkje kwam dan ook als een slag bij heldere hemel.

Bewoners van de Spinozaweg wisten ook niets van deze kapaanvraag, vertelde een man op de bewonersavond van 27 oktober 2009. Samen met 25 buurtgenoten diende hij een zienswijze in tegen de voorgenomen kap. De Bomenridders spraken in op 10 november 2009 en laakten mooie uitspraken, zoals: ‘Er zullen zoveel mogelijk bestaande bomen behouden blijven.’ Het tegendeel is waar gebleken.

 

Spinozapark IJsselmonde bomenkap