Skip to main content

Een stobbe met zaagsel eromheen is alles wat nog rest van de beeldbepalende populier aan de Stadhoudersweg. Een stukje verderop liggen de overige restanten opgestapeld. De fiere en uit de kluiten gewassen boom zou aangetast zijn door de horzelvlinder en moest met spoed worden geveld. Boomdeskundigen plaatsen echter vraagtekens bij het kappen van bomen met een paar boorgaatjes van dit insect.

Scherpe kaken
De horzelvlinder is een vlinder met het uiterlijk van een wesp. Dit insect komt algemeen voor in wilgen- en populierenbossen in heel Europa. Aan het begin van de zomer legt de horzelvlinder eitjes op de populierenstam, ongeveer tot twee meter boven de grond. Hieruit kruipen na enige tijd larven. Ze laten zich naar beneden vallen, op de stamvoet van de boom. Met hun dunne huid drogen de larven gemakkelijk uit. Maar bij een begroeide stamvoet komen ze in een vochtige, beschutte omgeving terecht. De jonge horzelvlinders vreten zich vervolgens met hun scherpe kaken naar binnen. Als de populier echter geen begroeiing om de stamvoet heeft, verdrogen de larven voordat ze zich in de schors hebben kunnen boren. Om de horzelvlinder tegen te gaan, moet de begroeiing bij stamvoeten van populieren en wilgen dus altijd zeer kort worden gehouden.

‘Gevaarzetting’ 
Volgens de Belgische ‘Boomdokter’ hebben jonge populieren weinig last van de horzelvlinder. Oudere bomen kunnen er wel hinder van ondervinden, maar voordat zulke robuuste populieren van ‘gevaarzetting’ beticht kunnen worden, moet de aantasting héél ernstig zijn.

Ook de bomenexpert die De Bomenridders dikwijls van advies en informatie voorziet, stelt: “Wanneer een grotere populier is aangetast, is dat nog geen reden om hem meteen te rooien. Hij valt er niet door om.” Anders wordt het bij een ernstige aantasting. Daarvan is sprake als de sapstroom van de boom in toenemende mate wordt gehinderd. Hierdoor komt de vitaliteit van de boom in gevaar. In de nazomer en vroege herfst is dat goed te zien: de verzwakte bomen krijgen eerder geel blad dan de gezonde exemplaren.

Toch blijft nood- of spoedkap onzin. De bomen vallen namelijk niet meteen om. Maar op termijn zullen ze het niet redden en moeten ze gekapt worden.