Platanen verhuizen van Slaghekstraat

Door 18 maart 2011augustus 4th, 20202011

Een volwassen boom op transport: dat is een indrukwekkende en niet alledaagse vertoning die veel bekijks heeft. Het levert ook stukjes op in de krant. De Bomenridders corrigeren graag enkele feitelijke onjuistheden.


Door Pim Janse en Isolde van Overbeek

18 maart 2011

Op de voorpagina van de Stadskrant van woensdag 16 maart zien wij een fraaie foto van een volwassen boom op transport. Verrassend is dat er elders in het huis-aan-huisblad De Echo Rotterdam-Feijenoord (waarin de Stadskrant als bijlage is opgenomen) sprake is van een transport van 45 ton in plaats van 60 ton, en veertien meter hoog in plaats van 12 meter hoog. Details die er op zich niet zo toe doen; waar hebben we het over? Vijftienduizend kilo en twee meter verschil?

Storender is het dat de reden achter deze actie onjuist is vermeld. Ook ontbreekt in het artikel dat er 13 bomen zijn omgezaagd. De platanen moeten niet verkassen omdat een nabij gelegen rotonde wordt aangepast, maar als gevolg van het bouwplan Wielslag. Hiervoor is de ‘rooilijn’, een lijn die bij het bouwen niet overschreden mag worden, dusdanig verlegd (ten gunste van het gebouw) dat de Slaghekstraat en Hillevliet moesten opschuiven. Daardoor stonden tevens 17 bomen ineens ‘in de weg’, waaronder (bijna) monumentale exemplaren: 3 platanen met een omtrek van 330-345 cm. Vier bomen zouden gespaard blijven door verplanting (3 platanen – maar onbekend is of het de 3 diksten betreft – en 1 robinia).

[[image:rsz_bomen_slaghekstraat1_copy1.jpg::center:0]]Tevergeefs hebben de Bomenridders bewaar aangetekend tegen deze vernieling van bijzonder waardevolle bomen. Onze stad heeft ten enenmale onvoldoende volwassen bomen, erkent onder andere ook wethouder Buitenruimte Alexandra van Huffelen. In de gemeentelijke Bomenstructuurvisie is daarom vastgelegd dat bestaande volwassen bomen gekoesterd moeten worden. Deelgemeente Feijenoord heeft in de bezwaarprocedure anders beslist: grijs en rood gaan vóór groen.

De ‘verschuiving’ van de rooilijn is 13 volwassen bomen, waaronder platanen met een stamomtrek van bijna 3,5 meter, noodlottig geworden.
Dat vier bomen konden worden verplant, is een pleister op de wonde.