Skip to main content

De 55 platanen aan de Kromme Zandweg in Charlois worden voorlopig gespaard. Een aangevraagde omgevingsvergunning om de bomen te kappen – de bomen zouden de molen even verderop hinderen door windvang – is ingetrokken. Dit liet een medewerker van de deelgemeente Charlois De Bomenridders medio december weten.

Gezonde bomen sneuvelen aan de lopende band in Rotterdam. Voor herinrichting, voor bouwrijp maken, voor rioolvervanging, voor het aanleggen van pers- of warmteleidingen, enzovoorts. Daarnaast zetten ProRail, Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap ook graag geregeld de zaag in bomen. Maar van een molenbiotoop hadden wij tot nu toe niet eerder gehoord. Wij waren dan ook onaangenaam verrast toen wij eind november te horen kregen dat een molenaar bij het dagelijks bestuur had geklaagd dat zijn molen aan de Kromme Zandweg te weinig wind vangt. Volgens de zogeheten molenbiotoop mogen binnen een bepaalde afstand geen objecten staan die windvang hinderen.

Daarnaast heeft de deelgemeente Charlois meegedaan aan de wedstrijd ‘verbeterplan molenbiotoop’ van de provincie Zuid-Holland. De winnaar ontvangt € 10.000,- om de molenbiotoop te herstellen. Charlois hoopt deze prijs te winnen met een plan voor molen De Zandweg.

De Bomenridders zijn gaan kijken bij de molen en spraken met de molenaar. Op maandag 28 november hebben wij tijdens de raadstafel van de deelgemeente Charlois ingesproken over de kwestie die veel vragen bij ons heeft opgeroepen. Bijvoorbeeld: hoe verhoudt deze aanvraag om 55 gezonde platanen te kappen zich tot de Groennota die op 26 september dit jaar is vastgesteld en tot het 1.000-bomenplan (BOOMing Charlois)? En waarom worden de bomen nu ineens tot ‘boosdoener’ bestempeld, terwijl zij er al zeker 23 jaar staan? Wordt nu ook de flat aan de Mezenhof afgebroken omdat het gebouw windhinder oplevert? Overigens staan de platanen ten oosten van de molen, terwijl de overheersende windrichting in Rotterdam west/zuidwest is. Maar wat ons bovenal verbaast: de molen voldoet ruimschoots aan het aantal te maken draaiuren per jaar.

De raadsleden Leo Smits (SP) en Dick Lockhorst (PvdA) stelden aanvullende vragen aan het dagelijks bestuur, onder andere of het kandelaberen van de platanen tot de mogelijkheden behoorde. Portefeuillehouder Buitenruimte Ed Goverde antwoordde dat het dagelijks bestuur pas over de kap beslist als met alle partijen, zoals bewoners en De Bomenridders, is overlegd. Dat dat niet tijdig was gebeurd, betreurde hij. Verder is het de bedoeling dat er ter plekke plaatsvervangend groen komt in de vorm van sierheesters. De molen heeft last van de oostelijk gelegen platanen, omdat zij een muur vormen waartegen de zuidwestelijke wind weerkaatst.

Bartjan Zilverberg (D66) wilde graag weten waarom er geen herplantplicht geldt in dit geval. Daar zijn De Bomenridders ook heel benieuwd naar. Daarbij vroeg Zilverberg zich af waarom de deelgemeente dit traject is ingegaan, omdat De Zandweg een siermolen is en geen productiemolen. De portefeuillehouder antwoordde hierop dat medio september een molenverbeterplan is ingediend door het bestuur. “De molenaar wil meer productie maken. Daarnaast heeft de molen zijn waarde voor Charlois.” Wat betreft de herplantplicht: Goverde laat uitzoeken wie daarover gaat.

De portefeuillehouder probeerde de aanwezigen gerust te stellen met de woorden: “Het dagelijks bestuur beslist pas over kappen als de plannen uitgekristalliseerd zijn.” Het (voorlopig) intrekken van de aangevraagde kapvergunning is in ieder geval een kleine opluchting en hopelijk een eerste stap in de richting van een weloverwogen besluit.