Skip to main content

Achter de bedrijven aan de Ridderkerkstraat in de deelgemeente IJsselmonde bevindt zich – heel verrassend – een prachtige, groene oase.

Er fluiten vele vogels en het groene scherm onttrekt de grauwe gebouwen aan het zicht, wat prettig is voor de omwonenden.

Het dagelijks bestuur van de deelgemeente IJsselmonde heeft echter op 11 mei een omgevingsvergunning verleend voor het vernietigen van deze groenstrook. Er moeten 31 bomen (1 els, 13 essen, 3 lijsterbessen, 6 linden, 1 meidoorn, 6 wilgen en 1 zilveresdoorn) en 3.625 vierkante meter bosplantsoen (waar ook de nodige bomen in staan) verdwijnen met als reden ‘uitbreiding van het bedrijventerrein Hordijk-West’.

Bouwvergunning
Er is slechts één bedrijf dat wil expanderen, en dat is bakkerij Uljee aan de Ridderkerkstraat 55-57. De bouwvergunning is ook al verleend aan de eigenaar. Een woordvoerder heeft echter laten weten dat Uljee naar de zijkant wil uitbreiden en niet naar de achterkant. Dat betekent dat de groenstrook niet ‘in de weg’ staat.

Stichting De Bomenridders vindt het zeer voorbarig dat de deelgemeente een kapvergunning heeft verleend aan het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR), voor nota bene de gehele groenstrook, terwijl maar één bedrijf in het bezit is van een onherroepelijke bouwvergunning. Bovendien wil dit bedrijf, bakkerij Uljee, niet naar de achterkant, maar naar de zijkant uitbreiden.

 

De deelgemeente en het OBR zien liever dit

Ook omwonenden waren geschokt toen zij door De Bomenridders op de hoogte werden gesteld van de kapplannen van de deelgemeente. Zij wisten namelijk van niets. Terwijl het wel om hun achtertuin en uitzicht gaat. Maar het ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam achtte het niet nodig om bewonersbrieven te verspreiden, ‘daar de werkzaamheden buiten de directe woonomgeving plaatsvinden’.

Handtekeningen
De Bomenridders hebben 49 handtekeningen opgehaald van mensen die aan de Homerusstraat, Pascalweg, Ridderkerkstraat en Slikkerveerstraat wonen. Deze omwonenden, die het absoluut oneens zijn met de ontgroeningsplannen van de deelgemeente en het OBR, zijn wel degelijk belanghebbend. Stichting De Bomenridders heeft een bezwaar ingediend, net als zes bewoners (vier huishoudens).

Tot op heden is niet bekend wanneer de hoorzitting plaatsvindt.