Skip to main content

Niet alleen de gemeente Rotterdam is laaiend omdat het onzeker is of de Amerikanen met hun logistieke centrum naar het Toepad komen. De Bomenridders zijn ook woedend, want er zijn wel mooi 130 bomen en ruim 16 are bosplantsoen gesloopt voor het Military Surface Deployment and Distribution Command.

Via TV Rijnmond en een beleidsmedewerkster van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk vernamen De Bomenridders dat het nog maar de vraag is of de Amerikanen met hun logistieke vestiging naar het Toepad zullen komen. Hamit Karakus, wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening en Vastgoed, is enorm kwaad omdat alles was geregeld, inclusief de aanbesteding en een bouwbedrijf. De Bomenridders zijn woedend omdat er 130 bomen en 1.637 m2 bosplantsoen onnodig zijn gesloopt voor het toekomstige legercentrum.

Een jaar geleden, op 6 april 2010 om precies te zijn, dienden wij een bedenking in tegen de aangevraagde kapvergunning voor 130 bomen en 1.637 m2 bosplantsoen in verband met het bouwrijp maken van het terrein langs het Toepad. Wij wonnen informatie in bij de bouwinspecteur en vernamen dat het niet een bouwvergunningsaanvraag betrof, maar een vrijstellingsbesluit. Dit in verband met uitbreidingsplannen van de Van Ghentkazerne.

Om te voorkomen dat het gebied er straks jarenlang kaalgeslagen bij ligt door een bestuurlijke blunder, of doordat alle rooiwerkzaamheden voor niets zijn geweest omdat het plan niet door blijkt te gaan, verzochten wij het dagelijks bestuur van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk de kapvergunning niet te verlenen maar te weigeren.

De kapvergunning werd toch verleend, en wij dienden hiertegen een bezwaar in op 28 juli 2010. Van een bouwvergunning was toen namelijk nog steeds geen sprake.

Tijdens de hoorzitting op 12 oktober 2010 stelden wij de totstandkoming van de kapvergunning aan de kaak. Er was immers geen sprake van een dwingend inrichtingsplan, maar van wijziging van een bestemmingsplan en van een vrijstellingsbesluit.

De Algemene Bezwaarschriftencommissie (ABC) verklaarde ons bezwaar gegrond, maar het dagelijks bestuur nam het advies van de ABC niet over. “Wij hebben van het Ministerie van Defensie vernomen dat naleving van de veiligheidseisen, die komen uit de Unified Facilities Criteria, noodzakelijk zijn voor het in gebruik nemen van het gebouw. Wij hechten waarde aan de bevestiging van de ministerie. De bouwvergunning is verleend en onherroepelijk geworden,“ liet het dagelijks bestuur ons per brief (verzenddatum 17 februari 2011) weten. Daarom besliste het dagelijks bestuur om de kapvergunning te verlenen.

Op het moment dat deze beslissing naar ons werd verstuurd (17 februari 2011), was de bouwvergunning – die inderdaad verleend bleek te zijn, en wel op 12 januari 2011 – echter nog niet onherroepelijk. Maar een kniesoor die daarop let.

Op 12 maart 2011 werden de bomen aan het Toepad omgezaagd.

Wij vernamen dat er sprake is van een groencompensatie bij de Van Ghentkazerne en namen contact op met de betreffende ambtenaar. Wij lieten weten graag mee te denken over hoe de gesneefde waarden voor natuur, landschap, milieu en ecologie kunnen worden hersteld en hoe dit bereikt kan worden.

Met het op losse schroeven komen staan van de vestiging van het Military Surface Deployment and Distribution Command, is wat wij vreesden – de rooiwerkzaamheden zijn voor niets geweest omdat het plan niet door blijkt te gaan – droeve bewaarheid geworden. Of daarmee ook de groencompensatie op de lange baan wordt geschoven, gaan wij navragen.