Skip to main content

Hoera! Het bijzondere natuurgebiedje achter het bedrijventerrein aan de Ridderkerkstraat is gered. Het dagelijks bestuur van de deelgemeente IJsselmonde heeft op 9 augustus de rooivergunning ingetrokken. Bewoners hoeven (voorlopig) niet te vrezen dat hun groene uitzicht en de vogels verdwijnen.

Groen pareltje
De Bomenridders danken alle ondertekenaars en de medebezwaarmakers voor hun steun om dit groene pareltje te behouden. De vogelrijke groenstrook achter de Ridderkerkstraat blijft intact. Omwonenden kunnen opgelucht ademhalen: zij hoeven geen kaalslag en motorzagengeweld te vrezen, maar kunnen blijven genieten van hun fraaie achtertuin en dito uitzicht.

De rooivergunning had niet verleend moeten worden, liet de portefeuillehouder weten. Hij wist pas van de verleende vergunning voor 31 bomen en 3.625 vierkante meter bosplantsoen af, toen er verschillende bezwaarschriften bij de deelgemeente op de mat vielen.

Uitbreiding bedrijfspanden
Het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam had opdracht gegeven voor de vergunningaanvraag. Het vele groen zouden moeten sneven voor de uitbreiding van de aanwezige bedrijfspanden. De Bomenridders ontdekten dat slechts één bedrijf een onherroepelijke bouwvergunning in bezit had, voor het uitbreiden naar de zijkant nota bene. Dat de verleende kapvergunning meerdere jaren gebruikt zou moeten worden, was de groenbeschermers ook een doorn in het oog. Dit is namelijk in strijd met artikel 4.4.7 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

De Bomenridders vochten deze dwaling succesvol aan, mede dankzij de steun van maar liefst 49 omwonenden die hun stem lieten horen via een handtekening. “Gezien de ecologische waarde van deze bijzondere groenstrook hebben we het verzoek om intrekking ingewilligd,” aldus de portefeuillehouder Buitenruimte.