Eindelijke enkele bomen in middenberm Strevelsweg

Door 30 april 2011november 27th, 20202011

Een groenere Strevelsweg, daar droomde Janneke Bette al enkele jaren van. Op 6 april 2011 kwam haar langgekoesterde wens eindelijk uit en mocht ze helpen met het planten van 4 Siberische balsempopulieren in de middenberm van de drukbereden toegangsweg.

Door Isolde van Overbeek

Een groenere Strevelsweg, daar droomde Janneke Bette al lang van. “Ik ben al een paar jaar bezig om in het midden van de Strevelsweg, op het deel tussen de Pleinweg en de Zuiderparkweg, bomen te krijgen”, mailde de bewoonster uit de deelgemeente Charlois in september 2010 naar De Bomenridders. Vanuit haar flat kijkt ze op de drukbereden autobaan. “Volgens een onderzoek van Milieudefensie behoort de Strevelsweg tot een van de 400 meest verontreinigde straten van het land. Terwijl daar honderden mensen wonen en werken en er een ziekenhuis staat.”

Bettes burgerinitiatief werd afgewezen. Er konden geen bomen op de middenberm van de Strevelsweg tussen Pleinweg en Zuiderparkweg staan, omdat er allemaal kabels en leidingen in de grond liggen. De initiatiefneemster was teleurgesteld: “Toen ben ik een poos stil geweest.” Maar op 10 mei 2010 diende Janneke Bette vol goede moed opnieuw een burgerinitiatief in. “Voor bomen en gras tussen het fietspad en de autorijbaan aan de Strevelsweg.” In zeer korte tijd zetten 67 medebewoners hun handtekening ter ondersteuning van het vergroeningsplan.

“Helaas is ook dat burgerinitiatief afgekeurd, omdat daar ook leidingen enz. zouden liggen”, schreef Janneke Bette. Ze riep de hulp in van De Bomenridders om haar tijdens de deelraadsvergadering op 27 september 2010 te ondersteunen “vanuit jullie visie als ‘Bomenridder’.” Daartoe waren wij maar al te graag bereid. In plaats van te zeggen ‘het kan niet’ pleitten wij voor ‘wat kan wel’, want waar een wil is, is een groene Strevelsweg. “Wat te denken van het aanplanten van struiken in de middenberm en in de groenstrook tussen het fietspad en de autoweg? Overigens kunnen bomen ook heel goed in de middenberm staan. Als zij in bakken aangeplant worden, heeft dat geen nadelige gevolgen voor de ondergrondse kabels en leidingen,” aldus De Bomenridders.

Leo Smits van de SP diende daarop een amendement in, waarin hij het dagelijks bestuur opdroeg nog eens te bekijken welke mogelijkheden en alternatieven er zijn om het wegvak tussen de Pleinweg en de Zuiderparkweg te vergroenen. Dit voorstel werd door alle deelraadfracties aangenomen. Janneke kon haar geluk niet op.

In november 2010 vonden 2 overleggen plaats waarbij een beleidsmedewerker van de deelgemeente, een medewerker van de werf, Jannek Bette en De Bomenridders de mogelijkheden om de Strevelsweg te vergroenen, bespraken.

[[image:bomen_planten_strevelsweg.jpg::center:0]] Janneke Bette plant 4 nieuwe bomen in de middenberm van de Strevelsweg, samen met de voorzitster van stichting De Bomenridders, de voorzitter van de SP-fractie Leo Smits en portefeuillehouder Buitenruimte Ed Goverde.

En op 6 april 2011 is het dan zover: er zijn 4 plekken gevonden waar bomen kunnen staan. Een stralende Janneke schept met de voorzitster van De Bomenridders, SP’er Leo Smits en de voorzitter van het dagelijks bestuur, Ed Goverde, zand bij de bomen. Het zijn Siberische balsempopulieren (Populus berolinensis) geworden, bomen met een geurende bast. Of ze de stank van het autoverkeer kunnen compenseren valt te bezien, maar de middenberm van de Strevelsweg is in ieder geval weer ietsje groener geworden. Dankzij de vasthoudendheid van Janneke Bette.

Zie ook: Uitzending Cineac Charlois 14-4-2011